Mehmet Şimşek: İlkemiz, Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan Az Vergi Alınması Mehmet Şimşek: İlkemiz, Çok Kazanandan Çok, Az Kazanandan Az Vergi Alınması

Bakanlık, vergi uzlaşma müessesesinin eskiden olduğu gibi uygulanmasına karar verdi.

Uzlaşma Mekanizmasının Yeniden Uygulanması

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi ve cezalarda uzlaşma mekanizmasında yapılan son değişiklikten geri adım attı. Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenen ve 24 Haziran'dan itibaren durdurulan uzlaşma süreci, meslek mensupları ve mükelleflerin tepkileri üzerine yeniden yürürlüğe girdi.

Görüşmeler Sonucu Alınan Karar

CNBC-e Ankara Temsilcisi Fırat Gazel'in edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın defterdarlıklara verdiği talimatta, vergi aslı ve cezadan tam indirim yapılmaması ve bu koşulları kabul eden mükellefler için uzlaşma belgesinin imzalanması istenmişti. Bu karar, çok sayıda mükellefi etkilemiş ve meslek gruplarının tepkisine yol açmıştı. Tepkiler üzerine yapılan görüşmeler sonucunda, uzlaşma mekanizmasının devam etmesi kararlaştırıldı ve bu karar ilgili meslek mensuplarına duyuruldu.

Uzlaşma Uygulamasının Avantajları

Vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması, ceza tebligatından itibaren üç ay içinde ödeme yapmayı taahhüt eden mükelleflere yüzde 50 oranında indirim sağlıyor. Bu mekanizmanın devam etmesiyle mükellefler, vergi ve ceza yüklerini hafifletebilme imkanına yeniden kavuşmuş oldular.