Söz konusu iddialara göre, Haymana Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün, görev süresi boyunca sürekli olarak birim değişiklikleri yaparak çalışanların huzurunu bozduğu ileri sürülürken, nitelikli ve deneyimli hemşirelerin görevlerine son vermesi, hastanede kalifiye personel eksikliği ve hizmet kalitesinin düşmesi endişelerini beraberinde getiriyor.

Hastane verimliliği düşecek

Hastane çalışanları, yeni atanan müdürün yönetim tarzının hastanenin verimliliğini olumsuz etkilediğini ve hasta bakımında aksaklıklar yaşanabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Nitelikli hemşirelerin yerine tecrübesiz olanların atanması, hasta güvenliği ve sağlık hizmeti kalitesi açısından risk teşkil ediyor.

haymana-devlet-hastanesi

"Ben öyle uygun gördüm, ben ne istersem o olur"

Yapılan iddialara göre, Haymana Devlet Hastanesi'nde yapılan tecrübesiz ve yönetmeliğe uygun olmayan görevlendirmeler nedeniyle hasta başına düşen hemşire sayısının azaldığı ve bu durumun bakım ve tedavilerin aksamalarına yol açtığı öne sürülüyor. Bu konuda örnek olarak, sertifikası bulunan bir diyaliz hemşiresinin sorumluluktan alındığı ve yerine sertifikası olmayan bir hemşirenin sorumlu yapıldığı belirtiliyor. İddialara göre, sorumlular görevden alındıklarında nedenlerini açıklamadan "Ben öyle uygun gördüm, ben ne istersem o olur" şeklinde yanıtlar veriyor.

Tedaviler aksıyor, başka hastane tehditleri başlıyor!

Yapılan iddialara göre, Haymana Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen uygunsuz görevlendirmeler nedeniyle hasta başına düşen hemşire sayısının azaldığı ve bu durumun bakım ve tedavilerin aksamasına yol açtığı öne sürülüyor. Ancak durum bununla sınırlı kalmıyor, sonrasında ebe ve hemşirelerin laboratuvar ve eczanede görevlendirildiği belirtiliyor. Ayrıca, unvanlarına uygun birimlerde çalışmak isteyenleri başka hastanelere göndermekle tehdit edildiği iddiası da mevcut.

İddialara göre, yapılan bu uygunsuz görevlendirmeler sonucunda özveriyle çalışan sağlık personeli arasında iş barışının bozulduğu ve hizmet kalitesinin düştüğü belirtiliyor. Hastane içinde sürekli birim değişiklikleri yapılarak çalışanlara mobbing uygulandığı ve bezdirme politikası izlendiği iddialar arasında yer alıyor. İddialara göre, bu durum nedeniyle hastanede neredeyse herköşede gözü yaşlı hemşirelerin sıklıkla görüldüğü ifade ediliyor.