Yapılan hesaplamalara göre 2. Basamak Sağlık Kuruluşlarında hastanelerde görev yapan uzman doktor ve hemşirelere ait teşvik ek ödeme tutarları belli oldu.

Hesaplamalarda uzman hekimler 52, 42, 32, ve 22 bin puana göre ne kadar teşvik ek ödemesi alacakları ayrı ayrı gösterilirken, pratisyen hekimin ortalamayı aşması durumunda alabileceği teşvik ödemesi de tabloda yer aldı.

Mutemet bir arkadaşımız tarafından hazırlanan teşvik ek ödemeleri tutarları yoğun bakım gibi özellikli birimde çalışan lisans ve önlisans mezunu hemşire için ayrı normal birimlerde görev yapan lisans mezunu bir hemşire için ayrı olarak hesaplandı.

Bilindiği gibi Genel idare Hizmetleri Sınıfında görev yapan örneğin mutemetler gibi veya yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan sağlık çalışanları teşvik ek ödemesinden yararlanamayacaklar.

Hastaneler Arası Farklı Teşvik Ek Ödemeleri Yapılacak!

Kamu İşçilerinin Maaşları Net 41 Bin 601 TL’yi Bulacak! Kamu İşçilerinin Maaşları Net 41 Bin 601 TL’yi Bulacak!

Teşvik ek ödemeleri ile ilgili görüşünü aldığımız mutemet arkadaşımız, ek ödeme kat sayısının basamak basamak ya da il il belirlenmediğini, her hastane de farklı bir katsayı olduğunu, bununda unvanlar aynı olsada farklı hastanelerde çalışan personelin aynı teşvik ek ödemesini almayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Havuzlar Ayrılmadı!

Diğer taraftan tabip ve tabip haricindeki personelle ilgili havuzların ayrıldığına dair açıklamaların sadece paylaşılan görsellerde kaldığı, hesaplanırken yine aynı havuz üzerinden hesaplama yapıldığı görüldü.