Her yıl binlerce hekim, çalışma koşullarının zorluğu, düşük maaşlar ve artan şiddet gibi nedenlerle mesleklerini terk edip yurt dışına göç ediyor. Türkiye, doktor sayısı açısından Avrupa'da üst sıralarda yer alsa da kişi başına düşen doktor sayısında gerilerde bulunuyor. Bu durum, sadece hekim göçüne değil, aynı zamanda TUS'tan yüksek not alan öğrencilerin cerrahi branşlarını tercih etmemesine de neden olmaktadır.

'10 YIL SONRA BİZİ AMELİYAT EDECEK CERRAH BULAMAYABİLİRİZ'

KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı Sonuçları Belli Oldu! KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığı Sonuçları Belli Oldu!

Özlem Kara'nın haberine göre, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, çalışma şartları, iş yükü, hekimlere uygulanan şiddet, malpraktis (hekimin hatasından kaynaklı hastanın zarar görmesi) nedeniyle tıp fakültesi öğrencilerinin cerrahi branşlarını tercih etmediğinin altını çizdi. Kaynak, “Durum bu şekilde devam ederse önümüzdeki 10 yıl sonra bizleri ameliyat edecek cerrah bulamayabiliriz.” diye konuştu.

'TIP FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM KALİTESİ DÜŞMEKTE'

Tıp fakültelerinin eğitim kalitesinin düşmekte olduğunu belirten Kaynak, “Gerek tıp fakültesi mezunları gerekse iktisat almış olan uzman hekimlerin kalitesinde düşme olduğu zaman sağlığı tehdit eden çok önemli bir sorun olarak zaman içerinde ortaya çıkar. Size bakan hekim iyi yetişmediyse, bu size hastalıklar nedeniyle veya tedavi nedeniyle hayatınızı kaybetmeye neden olabilir." dedi.

'HAYATIMIZI KAYBEDECEĞİZ'

Eğitim kalitesinin düşmesinin önümüzdeki 10 yıllarda ciddi sorun olarak karşımıza çıkacağına dikkat çeken Kaynak, "Bu iktisat sırasında da böyledir. Çünkü birçok cerrahi branşta, insanlar iktisat yapmak istemedikleri taktirde yarın bizi ameliyat edecek kalitede bir beyin cerrahi, kalp cerrahi gibi büyük cerrahi branşlarında yeteri kalitede hekim bulamayacağız, hayatımızı kaybedeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Editör: Serap