Uzman Heyet raporuna göre, A.K., A.K., A.Ö., M.T., A.D. ve K.Ş. adlı 6 hasta, oksijen kesintisi nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca, N.A. isimli hastanın durumu kritikleşti ve diğer hastanelere sevk edilen S.D. adlı hasta ile birlikte C.E. ve E.H.Ö. olmak üzere toplamda 3 hasta da etkilendi. Ancak, 17 Ağustos 2020 tarihinde hastaneden Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen hastaların sevk işlemlerinde gecikme olup olmadığı konusunda Uzman Heyet tarafından net bir sonuca ulaşılamadı.

Soruşturma sonucunda, oksijen gazı tedarik süreçlerini yürüten teknik personel ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi İ.D.'nin görevlerini tam olarak yerine getirmediği, ağır ihmal ve tedbirsizliklerine neden olduğu tespit edildi. Bununla birlikte, oksijen sisteminde görevli teknik personeli kontrol etmek ve denetlemekle yükümlü olan sorumlu Başteknisyen A.S. ve Sorumlu Elektrik Elektronik Mühendisi H.Ö. ile Destek-Kalite Müdürü N.A. ve Destek-Kalite Müdür Yardımcısı E.A. da görevlerini ihmal ettikleri belirlendi.

Ancak, hastaların sevk işlemlerindeki gecikme konusunda net bir sonuca ulaşılamadığı için, Uzm. Dr. R.O., Uzm. Dr. H.S., Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. L.A.D. ve 112 Acil Servis Başhekimi Uzm. Dr. S.D. hakkında herhangi bir idari veya adli işlem yapılmayacağı kararı verildi.

Bu çerçevede, teknik personel ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi İ.D. dahil olmak üzere, görevlerini eksik yerine getiren personel hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatılacak ve gerekli adımlar atılacaktır.

"SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE";

Medikal gaz (oksijen) sistemlerinde görev yapan teknik personeli kontrol emek ve denetlemekle yükümIü bulunan Başteknisyen A.S., sorumlu Elektrik Elektronik Mühendisi H.Ö, Destek- Kalite Müdür Yardımcısı E.A, Destek Kalite Müdürü N.A. ve Başhekim Prof. Dr. E.A’ün ise dikkat ve Özen yükümüne aykırı hareket ederek görevlerini ihmal ettikleri anlaşıldığından, haklarında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Uyarınca "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE";

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde likit gaz alımına muayene ve kabul raporlarında yüklenici firmayla oksijen gazi tedarik süreçlerini yürüten Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi İ.D ile birlikte imzaları bulunan Teknisyenler O.U. ve M.G.ün muayene ve kabul işlemlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmedikleri anlaşıldığından, ilgili personel hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkında kanun uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE";

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 Şubat, 20 Ağustos ayları arasında “Merkezi sistem medikal gaz ve vakum santrali günlük kontrol formlarının “ Teknisten S.A. ve A.Ç. tarafından 17 Ağustos 2020 tarihinde oksijen sisteminde meydana gelen aksaklıktan sonra toplu bir şekilde doldurulduğu ve adı geçen personellerle birlikte Biyomedikal Mühendisi S.A. tarafından imza altına alındığının anlaşıldığı, Biyomedikal Mühendisi S.A’nın ise medikal gaz sistemlerinde resmi bir görevlendirmesinin bulunmamakla birlikte gerçeğe aykırı düzenlenen belgeye imza attığı anlaşıldığından adı geçen personel hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkında kanun uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE";

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüklenici firmadan medikal oksijen gazı alımının taşınır kayıt yetkilisi tarafından şifahi (sözlü) olarak yürütülmesi ve bundan dolayı hastane kayıtlarında herhangi bir bilgi ya da belge bulunmaması, tedarik sürecine ilişkin talebin sözel olarak yapılması hususları göz önüne alındığında satın alma sürecinde idari ve mali işler müdürü E.A.’ya atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı anlaşıldığından adı geçen hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkında kanun uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ;

Kalite ve Destek birim sorumlusu T.İ.’nin hasta bakım ve tıbbi sekreter birimlerinin işleyişiyle ilgilendiği, teknik servis ve teknik personellerin ise görev alanı içerisinde yer almadığı anlaşıldığından, hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkında kanun uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE"

17 Ağustos 2020 tarihinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Turgut Özal Tıp Merkezine sevk olan S.D., C.E., E.H.Ö. isimli hastaların sevk işlemlerinde gecikme olup olmadığı hususunda tıbbi kanaatlerine başvurulan Uzman heyeti tarafından net bir kanıya varılmaması nedeniyle Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. L.A.D. hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması hakkında kanun uyarınca “SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE” kararın 4483 sayılı kanunun 9. Maddesi gereğince tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verdim.

Özel Haber / malatyadan