1979 yılında Bingöl Merkez’de doğan Bozkurt, ilk ve ortaöğretimini Bingöl’de tamamladıktan sonra 1998 yılında başladığı Hukuk Fakültesi eğitimini 2002 yılında başarıyla tamamladı.

Yalvaç Devlet Hastanesi'nde Yeni Atamalar Gerçekleştirildi Yalvaç Devlet Hastanesi'nde Yeni Atamalar Gerçekleştirildi

Bozkurt, 2001 yılında Sağlık Bakanlığı kadrolarına atanarak meslek hayatına adım attı. 2005 yılında Personel Genel Müdürlüğünde raportör hukukçu olarak görev yaptıktan sonra, 2009 yılında Bakanlık Hukuk Müşaviri olarak atandı. 2012 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun kuruluş sürecinde aktif rol alarak Kurum Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Bu dönemde birinci basamak sağlık hizmetleri ile aile hekimliği mevzuat çalışmalarına ve eğitimlerine önemli katkılar sağladı.

2018 yılında Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilen Bozkurt, burada Koordinatör Hukuk Müşaviri olarak mevzuat çalışmaları, hukuki görüş süreçleri ve muhakemat iş ve işlemlerini yürüttü. İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku, Sağlık Hukuku, Sigorta Hukuku, Bankacılık/Finans hukuku alanlarında uzman arabuluculuk eğitimi alan Bozkurt, son olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atandı.