Raporda, eşitsizliği giderecek alternatif vergi ve sosyal politikalar konusunda öneriler yer alacak.

Akademinin İlk Çalışması: Vergi Sistemi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri alanında eksiklikleri gidermek amacıyla HAK-İŞ Akademi’yi kurduklarını belirtti. Akademinin, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenleri bünyesinde barındırdığını ve ilk çalışmalarını vergi sistemi üzerine gerçekleştirdiğini açıkladı.

Kapsamlı Vergi Raporu

Arslan, dört farklı üniversiteden akademisyenlerin altı aylık çalışması sonucunda “Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar” konusunu incelediklerini belirtti. Türkiye’deki mevcut gelir ve servet dağılımını ortaya koyan raporda, adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi ile sosyal politikaların gerekliliği vurgulandı. 

Arslan,

Kıymetli hocalarımız, Türk vergi sistemi konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporumuzu, 26 Haziran’da kamuoyu ile paylaşacağız. HAK-İŞ olarak, refahın adil paylaşımı konusundaki talebimizi her platformda dile getirmeye devam edeceğiz

dedi.

Gelir Eşitsizliğinin Artması

HAK-İŞ Akademi’nin raporunda, Kovid-19 salgınının dünya genelinde gelir eşitsizliğini artırdığı ve ardından başlayan yüksek enflasyonun çalışanların gelirlerini olumsuz etkilediği tespit edildi. Raporda, artan enflasyon yükünün ücretli çalışanlar ve düşük gelir gruplarının geçim koşullarını zorlaştırdığı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar: Enflasyonun Ateşi Düşmeye Başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar: Enflasyonun Ateşi Düşmeye Başladı

Mevcut gelir ve servet eşitsizliğinin toplumsal dokuyu, aile yapısını ve toplumdaki suç oranlarını doğrudan etkilediği vurgulanarak, alternatif vergi ve sosyal politikalara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Adil Vergi Politikaları ve Sosyal Politikaların Önemi

Raporda, Türkiye ile gelişmiş ülkelerdeki verilerin karşılaştırılması yapılarak, milli gelirin ve refahın adil dağılımında sosyal politikaların önemi vurgulandı. Daha adil vergi politikalarının geliştirilmesine yönelik öneriler sunuldu.