20 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarıyla ilgili Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan “sınav uygulama kılavuzu” adaylarıb kullanımına sunuldu.

Sınav ücretinin 500 TL olarak belirlendiği belirtilen duyuruda; sınav yerleri ise: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Van, Trabzon, Erzurum, Samsun ve Kayseri olarak belirlendi.

Sınav mevzuatıyla ilgili ise sınav konularının 1 Ocak 2023 tarihine kadar olan mevzuatın esas alınacağı duyurulurken, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.

(BAŞVURULAR 05 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 10.00’DA BAŞLAYIP, 12 NİSAN 2023 TARİHİNDE
SAAT 17.00’DE SONA ERECEKTİR.)

SINAV TARİHİ VE SAATİ: 20 MAYIS 2023 CUMARTESİ SAAT: 14.30
SINAV SÜRESİ: 75 DAKİKA
SORU SAYISI ve ALANLAR: 5 SEÇENEKLİ - 50 SORU

gorev

SINAV BAŞARI NOTU VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, sadece doğru cevaplar dikkate alınarak 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve sınav puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İptal edilen soru/sorular Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18/2 nci maddesinde yer alan; “yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.” hükmü gereğince değerlendirilecektir.

ADAYIN SORUMLULUKLARI

a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgiler adayın sorumluluğundadır. Bu nedenle doğacak hiçbir sonuçtan ANKUZEF (ASYM) sorumlu tutulamaz. Hiçbir şekilde sonradan düzeltme yapılması söz konusu değildir.

b) Sınava girmeye hak kazandığı hâlde sınav ücretini ödedikten sonra sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

c) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

2) BAŞVURU

BAŞVURU: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KAYDI BAŞVURUSU: ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ ANKUZEF (ASYM) BAŞVURULARIN YAPILMASI

DİKKAT!

ADAYLAR BAŞVURU SÜRECİNİ 3 ADIMDA TAMAMLAYACAKTIR.

Başvurusunu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne yapan ve başvurusu kabul edilen adaylar, 05.04.2023 - 12.04.2023 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr internet adresinde “Sisteme kayıt olmak için tıklayınız.” linkinden Aday Kayıt Formunu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Bkz: Adım 1, Adım 2) (Fotoğraf alanı zorunlu değildir.)

adim-1adim-2adim-3

BAŞVURULAR 05 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 10.00’DA BAŞLAYIP, 12 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 17.00’DE SONA ERECEKTİR.

T.C. Kimlik No ve kayıt olurken belirledikleri şifreleri ile aynı adresten sisteme giriş yaparak “Sınav Başvurusu” menüsünden başvurmak istediği sınavı (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI) seçerek sistem tarafından kredi kartı / banka kartı ile ödeme linkine yönlendirilecektir. Ödeme işlemi başarı ile gerçekleşen adaylar sistem tarafından aday.ankara.edu.tr adresindeki sayfalarına yönlendirilip “ÖDEME İŞLEMİ BAŞARILI, SINAV BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR.” mesajını sayfalarında görecektir ve tarafınıza başvuru işlemi tamaml andığında, kısa mesaj ve/veya e-posta gelecektir. (Bkz: Adım 3) Gelmediği takdirde lütfen durumunuzu “Başvuru Menüsünden” kontrol ederek başvurunuzu tamamladığınızdan emin olunuz. Eğer “Başvurunuz Tamamlanmıştır” ibaresini göremezseniz [email protected] adresine durumunuzla ilgili e-posta gönderiniz.

(Lütfen sınav başvurunuzu güncel internet tarayıcısı olan bilgisayar ile yapınız. Cep telefonu sınav başvuru işlemleri için uygun değildir. İnternet alışverişine açık kredi kartı / banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz.)

ENGELLİ VE SÜREKLİ CİHAZ KULLANAN ADAYLAR

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavının yapılması esnasında gerekli önlemlerin alınarak engel durumlarına uygun sınav salonlarının belirlenmesi için varsa bu konudaki talebin başvuru esnasında, engel durumunu belirtir belge ile T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ne tam ve doğru olarak aktarılması gerekmektedir.

Engel Durumuna ilişkin talepleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından uygun görülen adaylar sınav başvurusu esnasında engel durumuna ilişkin kutucuğu işaretlemelidirler.

Bu şartlar yerine getirildiğinde gerekli destek sağlanacaktır.

Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin Sınav Uygulamaları Bilgilendirme İçeriği Aday Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya son 7 gün içinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız sınav girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Söz konusu adaylar ayrı bir salonda sınava alınacaktır.

3) SINAV

ADAYLARIN SINAV GÜNÜ YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.

BELGE 1: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVINA AİT SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Adaylar sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr internet adresinden 12.05.2023 saat 17.00’den itibaren alabilecektir. Her aday sınava, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.

Sınav Uygulama Kılavuzuna Ulaşmak için tıklayınız.

Sınav Başvuru Sayfasına Ulaşmak için tıklayınız.