2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin "Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı 3. Bölümünde bulunan “Sağlık Hizmetleri Başlıklı” 37. maddenin “657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan “III- SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ” ibaresinin “III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI” olarak değiştirilmesi konusunda bir çalışma yapılacağı ifade edildi. 

Sendikadan yapılan açıklamada;

Sendikamıza yapılan muhtelif başvurularda, halen “Yardımcı Sağlık Personeli (YSP) ibaresinin kullanıldığının” belirtilmesi, söz konusu Toplu Sözleşme düzenlemesi doğrultusunda herhangi bir girişimde bulunulmadığını, sistemlerin standart bir şekilde güncellenmediğini göstermektedir. 

Bu nedenle, 6. Dönem Toplu Sözleşme ile “Yardımcı Sağlık Personeli (YSP)” ibaresinin kaldırılmasına rağmen Bakanlık sistemlerinde hala görünmekte olan “Yardımcı Sağlık Personeli” ibaresinin kaldırılması, Toplu Sözleşmenin 3. Bölümünde yer alan 37. madde doğrultusunda durumun, 6. Dönem Toplu Sözleşme düzenlemelerine uygun hale getirilmesi için Sağlık Bakanlığı nezdinde başvuruda bulunulmuştur. Genel Sağlık-İş, verilen vaatlerin, ihdas edilen yasal düzenlemelerin, sağlık çalışanları lehine uygulanmadığı her durumda sürecin takipçisi olarak, sağlık emekçilerinin haklarını korumaya devam edecektir.