Hekimlerimizin,İdareci Baskı Ve Mobbinglerine Karşı Her Zaman Yanındayız! Hekimlerimizin,İdareci Baskı Ve Mobbinglerine Karşı Her Zaman Yanındayız!

Taşkın, yataklı tedavi kurumlarında diğer kurum mensuplarına öncelik tanınmasına rağmen hastane personeline aynı ayrıcalığın sağlanmamasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanlığı'nın 2016/22 sayılı Genelgesi ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirler ile ilgili düzenlemeleri hatırlatan Taşkın, sağlık çalışanlarının sıra beklediğine vurgu yaptı.

Taşkın, konuyla ilgili açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği öncelikli hasta grupları arasında yer alan hakimler, savcılar, valiler ve kaymakamlar gibi birçok meslek grubunun öncelikle muayene, tetkik ve tahlil yaptırabildiğini belirtirken, sağlık çalışanlarının kendi kurumlarında bu ayrıcalığın bulunmamasının adaletsizlik olduğunu ifade etti. Ayrıca, sağlık çalışanlarının kendi hastanelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında muayene önceliği hakkının olmamasının, işlerinin aksamına neden olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın acil vakalar, engelliler, hamileler ve malul hastalar gibi belirli gruplara öncelik tanıdığını ancak sağlık çalışanlarının bu ayrıcalıktan yararlanamadığını vurgulayan Taşkın, "Sağlık personeli, kendi kurumlarında sunulan hizmetlerden öncelikle yararlanabilmelidir. Bu durum, gün içinde işleri bitmeyen sağlık çalışanları için hizmet aksamalarına neden olabiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın bir an önce gerekli düzenlemeyi yaparak, sağlık çalışanlarına muayenede öncelik tanıması gerekmektedir" dedi.

Necip Taşkın'ın bu çağrısı, sağlık sektöründeki çalışanların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, bu konuda yapılacak düzenlemelerin önemini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda bir adım atması ve sağlık çalışanlarına hak ettikleri önceliği sağlaması bekleniyor.

Editör: Serap