Taşkın, sağlık çalışanlarının olağanüstü durumlarda milletin yanında yer aldığını ve özellikle Covit-19 salgını ve depremlerde 24 saat boyunca uyumadan çalıştıklarına dikkat çekti. Ayrıca, işyeri sorunları, idari sıkıntılar, mesleki ve ekonomik zorluklar nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşayan sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı, salgın ve şiddet gibi faktörlerle büyük risk altında görev yaptıklarını vurguladı.

Memur-Sen’den Tüm Memurlara ‘Avantajlı Kart’ Uygulaması! Memur-Sen’den Tüm Memurlara ‘Avantajlı Kart’ Uygulaması!

Taşkın, sağlık çalışanlarının aldıkları ücretlerin, verdikleri emeğin karşılığını tam olarak yansıtmadığını ifade etti. Yetersiz maaşla zor şartlar altında yaşamaya çalışan sağlık çalışanlarının ekonomik kaygılarla moral ve motivasyonlarının bozulmaması gerektiğini belirten Taşkın, şunları söyledi: "Sağlık çalışanları yetersiz maaş alıyor. Sağlık çalışanları, farklı adlarla ve farklı zamanlarda ödenen hatta aylarca ödenmeyen nöbet ücretleri nedeniyle mağdur oluyor. Sağlık çalışanları, hak ettikleri ödemelerin aylık olarak yapılmasını istiyor. Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve teşvik etmek amacıyla farklı adlar altında yapılan ödemelerin emeklilikte tek bir kalem maaşla birleştirilmesini talep ediyoruz."

Sağlık çalışanlarının karşılaştığı mesleki, sosyal ve ekonomik sorunların her geçen gün arttığını belirten Taşkın, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreçte sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mali sorunun önemli bir konu olduğunu vurguladı. "Sağlık çalışanlarının onurlu bir şekilde yaşayabileceği bir ücret sistemine geçilmelidir. Taban aylık artırılmalı, seyyanen zam taban aylığa yansıtılarak yoksulluk sınırının üstünde bir maaş verilmelidir. Sağlık çalışanlarının adaletsiz ücret sisteminden kurtarılması gerekiyor." şeklinde konuşan Taşkın, sağlık çalışanlarının daha iyi bir çalışma ortamında ve adil bir ücretle çalışmaları için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Editör: Serap