Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetiminden Çalışanlarına Üvey Evlat Muamelesi! Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetiminden Çalışanlarına Üvey Evlat Muamelesi!

Genel Başkan, vergi borcu olanlarla borçlarını ödemeyenler arasında yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti. Vergileri bordro üzerinden kesilen kamu çalışanları ile yasal düzenleme ile vergi affına uğrayanlar arasında ciddi bir eşitsizlik olduğunu ifade eden Taşkın, vergisini düzenli ödeyen kamu çalışanlarının ve namuslu vatandaşların adeta cezalandırıldığını söyledi.

Dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının enflasyon nedeniyle gelirlerinin eridiğine vurgu yapan Taşkın, vergide adaletin sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu. Az kazananın az, çok kazananın ise çok vergi ödemesi gerektiğini belirten Genel Başkan, "Bireyin gerçek refah göstergesi net geliridir. İyi bir vergilendirme sisteminin en önemli özelliği vergilendirmede adaletin sağlanmasıdır" dedi.

Taşkın, vergi uygulamalarında iktisadi ve sosyal olarak vergi istisna ve muafiyetlerine gidilmesinin adaletsizliğe neden olduğunu söyledi. Sermaye geliri olanlarla düşük gelirli ücretlilerin aynı vergilendirme sistemi içinde olmasının adaletsizlik olduğunu belirten Taşkın, "Yüksek gelir grupları yeterince yüksek oranlarla vergilendirilmiyor. Bütün yük ücretlinin sırtına biniyor" dedi.

Genel Başkan Taşkın, eşitlikçi ve adaletli bir vergilendirme sistemine geçilmesinin zorunlu olduğunu ve bu değişikliğin, memur ve emeklilere insanca bir yaşam sürdürebilme imkanı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, istikrarlı bir ücret politikasının oluşturulmadığı sürece, memur ve emeklinin yaşam standartlarında iyileşme olmayacağını belirtti.

Editör: Serap