1992 ve 1999 yılları arasında özellikle sağlık meslek lisesi olmak üzere 10 binlerce sağlık personeli göreve başlamıştı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme kapsamında 8 Eylül 1999 yılından önce işe girişi olan birçok sağlık personeli EYT kapsamında üstelik 42 yaş itibariyle emekli olma hakkını kazandı.

Öte yandan 1998’de işe başlayan bir sağlık memurunun ise 43 yaşında emekli olabileceği hesaplandı.

Emeklilik günü gelen, daha fazla çalışma imkanı varken emekliliğe ayrılan lisans mezunu bir hemşire ( 25 yıl, 42 yaş)  en düşük başlangıç emekli maaşı Ocak-Haziran 2023 dönemi için 11.800 lira. Bu ücretin dışından başka ek bir ödeme alamayacak. 

5434 sayılı kanunun 40 maddesindeki hükmüne göre belirlenen memurların emeklilik yaş sınırı dışında kalan kişilerin görev yapabilecekleri süre, 65 yaşını doldurdukları süre ile sınırlıdır. Emekli olmayıp 65 yaşını bekleyen bir sağlık personeli ise 15.600 lira emekli maaşı alabilir.

Sonuç itibariyle emekli olan bir sağlık personeli yaşı ve hizmet yılına göre 12 bin ila 16 bin lira civarından bir maaş alabilir.

Ekonomik durumu iyi olan, ek iş imkanı olan vb sebeplerle emeklilik isteyen personel sayısı ise çok fazla değildir. 6-7 bin çalışanı olan bir ilimizde personel şubeye EYT kapsamından başvuran sağlık personeli sayısının 25-30 kişi kadar olduğunu tespit ettik.