Ain Shams Üniversitesi tarafından 25-27 Haziran’da düzenlenen kongrede, Türkiye’den beyin ve sinir cerrahisi uzmanları güncel cerrahi yöntemleri tanıttı. 

Canlı Yayında Uluslararası Katılım

Etlik Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Erhan Türkoğlu liderliğindeki ekip, 73 yaşındaki felçli bir hastaya kasık bölgesinden girilerek beyin damarına stent takma operasyonu gerçekleştirdi.

Sağlık Personelleri Hizmet Puanı Hesaplamasında Adalet İstiyor! Sağlık Personelleri Hizmet Puanı Hesaplamasında Adalet İstiyor!

Ameliyatın Detayları

Prof. Dr. Türkoğlu, operasyon sırasında Kahire’deki meslektaşlarına canlı yayında ameliyatı anlattı. Türkoğlu, “Kahire’deki hekimlere bu desteği sağladık, katılımdan mutluluk ve onur duyduk” dedi. Kongre kapsamında beyin anevrizması bulunan bir hastayı endovasküler yöntemle, bir diğer hastayı ise akım yönlendirici stent takarak tedavi ettiklerini belirtti.

Modern Tedavi Yöntemleri

Son ameliyatta, ateroskleroz nedeniyle damar daralmaları yaşayan bir hastaya “intrakranial darlık stenti” uygulandı. Türkoğlu, “Bu tip tedaviler Türkiye’de birçok merkezde yapılabilir hale geldi. Uluslararası alanda da Türk beyin cerrahlarının ağırlığı fazla” dedi.

Dr. Çağhan Tönge’nin Açıklamaları

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağhan Tönge, “Beyin damarlarındaki darlıklar inmelere neden olabiliyor. Hastamız tekrarlayan inme ataklarıyla başvurdu. Anjiyografide, şah damarının beyin içerisine devam eden uzantısında yüzde 90’ın üzerinde daralma gördük. Kasıktan girerek balonla genişletme ve stent uygulaması gerçekleştirdik” dedi. Tönge, hastanın felcinin zamanla fizik tedaviyle toparlanabileceğini belirtti.

Uluslararası Tecrübe Paylaşımı

Kongrenin Kahire’de ilk kez düzenlendiğini belirten Tönge, uluslararası platformda canlı cerrahi gerçekleştirmekten ve tecrübe paylaşımında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu tür operasyonların başarılı bir şekilde yapılması, Türk beyin cerrahisinin uluslararası alanda tanınmasına ve prestij kazanmasına önemli katkılar sağlıyor. Etlik Şehir Hastanesi İnme Merkezi’nin bu alandaki başarıları, sağlık turizmi ve bilimsel işbirlikleri açısından da büyük önem taşıyor.