Gürer, Önergesinde, “Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri kapsamında, Jokey Kulübü üzerinden yürütülen araç tahsislerine yönelik süreç devam etmekte midir? Mevzuatta yer almamasına rağmen, eski Tarım Bakanlarına (Ahmet Eşref Fakıbaba hariç) jokey kulübü üzerinden araç tahsisine dair Bakanlık bir tasarruf yapacak mıdır?” ifadelerine yer verdi.

Soru Önergesini Cumhurbaşkanlığına Yönlendirdi!

TBMM, bu soruyu Cumhurbaşkanlığına yönlendirdi. Bu yönlendirme, TBMM’nin bazı konularda doğrudan yanıt verme yetkisine sahip olmadığını ve ilgili bakanlık veya kurumlarla işbirliği içinde çalıştığını gösteriyor. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan Gelen Cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Haziran 2024 tarihinde bu soru önergesine yanıt verdi. Ancak Yılmaz, sorunun muhatabının Cumhurbaşkanlığı olmadığını, konunun Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirtti. Yılmaz, bu cevapla birlikte sorunun doğrudan yetkili kurum tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı. 

Soru Önergesi Cevapsız Kaldı!

Ancak, Yılmaz’ın açıklaması sorunun cevapsız kalmasına neden oldu. Bu durum, hem kamuoyunda hem de milletvekilleri arasında bazı tepkilere yol açtı. 

Hastalar Doktorlarıyla Kafede Buluştu Hastalar Doktorlarıyla Kafede Buluştu

Milletvekili Gürer, konunun aydınlatılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi adına bu tür soruların net yanıtlar alması gerektiğini savundu. Cevapsız kalan soru, eski Tarım Bakanlarına yönelik makam aracı tahsislerinin ne ölçüde ve hangi gerekçelerle yapıldığına dair belirsizlik yarattı.

Araç Tahsislerinin Gündeme Taşınması

Özellikle Türkiye Jokey Kulübü üzerinden araç tahsislerinin yapılmış olabileceği iddiası, konunun daha geniş bir inceleme gerektirdiğini ortaya koydu. Bu tür tahsislerin yasal dayanakları, maliyetleri ve etik boyutları tartışma konusu oldu. 

Kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde, bu tür tahsislerin gerekçelerinin ve süreçlerinin netleştirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Araç Tahsisinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sorumluluğu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklaması, konunun Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu belirtti. Bu bakanlığın, ilgili tahsislerin yapılıp yapılmadığına ve eğer yapıldıysa hangi gerekçelerle yapıldığına dair kamuoyuna bilgi vermesi bekleniyor. Bakanlığın bu konuda açıklama yapması, hem kamuoyunun hem de ilgili milletvekillerinin bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.