Gelirler İdaresi Başkanlığı, beyana tabi gelir ile yapılan harcamalar arasında %20’den fazla uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesini ve izah edilemeyen fark tutarlarından servet vergisi alınmasını talep etti. Ancak bu madde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi.

Borsa Kazançlarına Vergi

Borsa İstanbul’da işlem gören ve üç yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satım kazançlarından vergi alınması planlanıyordu. Hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre kademeli olarak %10, %7.5, %5 ve %2.5 oranlarında vergi uygulanması önerildi. Ancak Erdoğan bu maddeyi taslaktan çıkardı.

Yem ve Gübre KDV Artışı

Gelirler İdaresi Başkanlığı, yem satışında %10, gübre satışında ise %20 KDV alınmasını önerdi. Bu ürünlerde halen %1 KDV uygulanıyor. KDV’nin artırılması halinde çiftçilere doğrudan destek ödemesi yapılması öngörülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu maddeyi veto etti.

Emlak Vergisi ve Tapu Harçları

Taslağa eklenen maddelerden biri de emlak vergileri ve tapu harçlarının gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri değil, bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilmesiydi. Erdoğan, bu maddenin taslaktan çıkarılmasını istedi.

Kira Gelirlerinden Stopaj

Kiracıların kirayı her ay bankaya yatırarak %20’sinin vergi olarak kesilmesi ve 1’den fazla evi olanlardan ekstra vergi alınması önerildi. Bu maddeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi.

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların KDV İstisnası

Basılı kitap ve süreli yayınların KDV’den istisna tutulmasına son verilmesi önerildi. Ancak bu madde de Erdoğan’ın vetosuyla taslaktan çıkarıldı.

Basit Usul Vergi Muafiyeti

Gelirler İdaresi Başkanlığı, büyükşehirlerde basit usul vergi muafiyetinin kaldırılarak gerçek vergilendirmeye geçilmesini önerdi. Ancak bu madde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi.

Yurt Dışı Çıkış Harcı

Yurt dışı çıkış harcının 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması ve her yıl değerleme oranında artırılması öngörülüyordu. Bu madde taslakta yer aldı.

Engellilere ÖTV İstisnası

Engellilere uygulanan ÖTV istisnalarının kaldırılarak nakit destek sağlanması önerildi ancak taslağa girmedi. Mevcut durumda beş yılda bir yararlanılan ÖTV istisnasının 10 yıla çıkarılması öngörülüyor.

Eski Başhekim Yardımcısı Muayene Kuyruğunda Herkesi Şaşırttı! Eski Başhekim Yardımcısı Muayene Kuyruğunda Herkesi Şaşırttı!

İdari Para Cezaları ve Gecikme Zammı

Kabahatler Kanunu’nda değişiklik yapılarak tüm idari para cezalarına gecikme zammı uygulanması önerildi, ancak bu madde taslağa eklenmedi.

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Eşitlenmesi

EYT düzenlemesinin ardından Bağ-Kur’lu küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi önerisi taslakta yer almadı. Hükümet, EYT’den gelen maddi yük nedeniyle bu düzenlemeye sıcak bakmıyor.