Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 bütçe rehberinde sağlık personellerine ayrılan giyim yardımı tutarları, sağlık çalışanları arasında büyük bir tepki topladı.Devlet Memurları Yasası'na göre giyim yardımı 2010 yılından beri ayni olarak değil, nakdi olarak yapılıyor. Ancak nakit yardıma geçiş, iktidar açısından daha kazançlı bir durumu beraberinde getirirken, kamu çalışanlarının gelirlerinde de kayba neden oldu.

MHP: Kamu çalışanlarının ücret karmaşasıyla mücadele edilecek MHP: Kamu çalışanlarının ücret karmaşasıyla mücadele edilecek

Sağlık çalışanlarına yönelik giyim yardımı, piyasadaki fiyatlar göz önüne alınarak değil, uzak hesaplamalarla belirleniyor. Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024-2026 Bütçe Hazırlama Rehberi'ne göre, 2024 yılında hemşire forması 184, ayakkabı 240, kep 64, çorap 16, iş önlüğü ise 86 TL olarak belirlendi. Ancak vergi kesintileri de dikkate alındığında, hemşirelerin bu giyim yardımından 556 TL alabileceği hesaplanıyor. Bu miktar, söz konusu ürünlerin piyasadaki gerçek değerinden oldukça uzak.

Cumhurbaşkanlığı rehberine göre, vergi kesintisi sonrasında 2024'te ebelerin 618, hekimler ve sağlık memurlarının 124, idari personelin ise 62 TL giyim yardımı alması öngörülüyor. Ancak, sağlık emekçileri, enflasyonun etkisiyle bu miktarların yetersiz olduğunu ve giyim yardımlarının nakdi olarak değil, ayni olarak devam etmesini talep ediyor. Bu durum, sağlık camiasında çalışanları etkileyen bir konu haline geldi.

‘ÇARŞI PAZAR BAZ ALINSIN’

Giyim yardımlarının enflasyon altında ezilmesine tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, “Cumhurbaşkanlığı sağlık emekçilerinin itibarını giyim yardımında bit pazarına düşürdü. Sağlık emekçileri, baştan aşağı kendilerine kartondan ya da muşambadan iş kıyafeti yaptırsa 124 TL’den daha yüksek meblağa mal olur” dedi.

Yalçınkaya, “Şehir hastaneleri üzerinden seçim propagandası yapanlar, sağlıkta çağ atladık diyenler, dünyanın Türkiye’deki sağlık hizmetini kıskandığını ifade edenler; sağlık emekçilerin en temel işçi sağlığı önlemi olan işyeri kıyafetlerimizdeki sorunu görmemekte ısrar ediyor. Uyarıyoruz: Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki ay yayımlayacağı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı 2024 Genelgesi’nde Cumhurbaşkanlığı’nın rehberinde yayımlanan tutarları değil, çarşı pazardaki birim fiyat tutarlarını baz alsın. Bizler sağlık emekçileri olarak bit pazarından giyinmiyor, insana yaraşır giyim yardımı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.