2021 tüm emekliler sendikasından yapılan açıklamada, iktidarın ülkeyi yönetemez durumda olduğu belirtilerek açlık sınırının 9.700 TL, yoksulluk sınırının da 31.000 lirayı geçtiği vurgulandı.

Bu rakamlar ışığında emeklilerle ilgili yapılan iyileştirmenin çok az olduğu, komik miktarda artış yapıldı ve çok gecikmiş bir hamle olduğu ileri sürüldü.

İktidarı rüşvet kokan hamle yapmakla suçlayan 2021 Tüm Emekliler Sendikası, emekli maaşlarının kira ödemeye yetmediğini, zamların yağmur gibi yağdığını, faturaları dahi ödeyemediklerini ve mutfakta yangın olduğunu dile getirildi.

"En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin"

Emeklilerin talepleri yerine getirilene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten sendika şunları ifade etti.

Tüm emekli maaşları ile dul ve yetim aylıklarına gerçek enflasyona göre derhal seyyanen ek zam yapılsın. En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesi asgari ücretle eşitlensin. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda dört ikramiye verilsin. İntibak Yasası derhal çıkarılsın. 2000 öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin. Aylık Bağlama Oranı yeniden yüzde 70`e çıkarılsın. Emekli maaşlarından alınan tüm sağlık kesintileri kaldırılsın. Tüm emeklilerle dul ve yetimlerine ödenen aylıkların toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi için, Anayasanın "Sendika Kurma Hakkı" ve "Toplu Sözleşme Hakkı" ile ilgili 51. ve 53. Maddelerine "Emekliler" ibaresi eklenerek, emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı Anayasal güvence altına alınmalıdır.