Emeklilik için memuriyetten ayrılanlara emekli yol harcırahı, yani 375 sayılı KHK ifadesiyle emekli tazminatı ödenmektedir.

Detaylar/Değerlendirmeler:

375 sayılı KHK'nın 1 inci maddesine göre;

  • Emekliliğini isteyenlere, emekliye sevk olunanlara,
  • Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara,
  • Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere,
  • Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara, yedek astsubaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (13.558) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenmektedir.

Yani yol harcırahı adı altında değil de tazminat olarak ödenen ve kişilerin emeklilik adreslerine bağlı olmaksızın yapılan ve farklı tutarlarda olmaksızın herkes için aynı tutar üzerinden yapılan bir ödeme şeklidir.

Yol harcırahı (Yol tazminatı) ne zaman ödenir?

Memurların emeklilik kazanımları, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisi için de 25 tam hizmet yıllarını tamamlamaları,

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için ise yaş şartı aranmadan kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları, halinde mümkün olmaktadır.

Bu ödeme, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılmayıp, memurlar yol tazminatına hak kazandıklarında görev yapmış oldukları Kurumlar tarafından ödenmektedir.

Özetle, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik işlemlerini yapmakla, yani emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını hesaplayıp, kişileri emeklilik statüsünü kazandırmakla,

Kurumlarda, emekliliğini isteyen veya emekliye sevk ettikleri memurlarına bu işlemleri müteakip yol tazminatı ödemekle, yükümlü olmaktadırlar.

375 sayılı KHK de açık olarak belirtildiği gibi emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara gösterge x memur maaş katsayısı formülü şeklinde hesaplanarak ödenmektedir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Yol tazminatı SGK nca hesaplanarak kişilere gönderilen emekli ikramiyesi tutarı içerisinde ödenen bir tutar olmayıp, yol tazminatı ödemesi Kurumlarca yapılan ayrıca bir ödeme şeklidir.

Editör: Güler Sağlam