2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti bulunan kişiler için 5434 sayılı Kanun hükümleri geçerlidir. 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanların hizmetlerinin bütünleşmesi işlemlerinde ise 2829 sayılı kanun uygulanır. 

2008 ÖNCESİ HİZMETİ OLANLAR!

Bu nedenle, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti ve memurluk hizmetinden sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetleri olanlar için 5434 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun ve 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Bu uygulamanın yasal dayanağı, 5510 sayılı Kanunun geçici maddelerinde yer alan hükümlerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞINA AÇIKTAN ATANABİLİR!

Ayrıca, 5335 sayılı Kanunun Madde 30 hükmü gereği, emeklilik statüsünde aylık alan işçi, esnaf ve memurlar, kamu işyerlerinde tekrar göreve başladıklarında aylıkları kesilir. Bu madde hükmü gereği, Sağlık Bakanlığı tabip ve uzman tabip kadrolarına açıktan atama yapılma imkanı bulunur. Bu nedenle, işçi, esnaf veya memurluktan emekli olan doktorlar, Bakanlığın uygun görmesi halinde memur statüsünde göreve başlayabilirler.

2008’DEN ÖNCE MEMUR OLANLAR!

Bu hükümlerin ve 5335 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında, 1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri bulunan ve bu hizmetler esas alınarak işçi statüsünden yaşlılık aylığı alan kişiler, eğer açıktan atama ile memur statüsünde göreve başlarlarsa, 5335 sayılı Kanun gereği işçi statüsündeki yaşlılık aylıklarını almakta iken bu aylıkları kesilir.

Açıktan atama ile memur statüsüne geçen hizmetlerin toplamının en az 15 yıl ve 61 yaşın dolumu şartıyla veya kadın ise 20, erkek ise 25 yıl hizmet süresinin olması gerekmektedir. Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için yaş şartı aranmazken, 8 Eylül 1999 sonrası çalışmaya başlamış olanlar için kadınlar için 58 yaş, erkekler için 60 yaş ve her ikisi için de 25 yıl hizmet süresi şartı aranır.

Bu şartlar sağlandığında, memur statüsünden ayrı bir aylık bağlanabilir. İşçi statüsündeki emekli aylığı da ayrıca alınabilir.

Özetle, işçi statüsündeki aylıkları işçi statüsünde çalışmak suretiyle kesilmeden, yani işçi statüsünde emekli aylığı alırken açıktan memur statüsüne atanmaları halinde, işçi statüsündeki emekli aylıkları 5335 sayılı Kanun hükmü gereği ödenmez, memur statüsünden ayrıldığında hizmet bütünleşmesi yapılmaz, her iki statü ayrı ayrı değerlendirilir. İşçi statüsündeki aylık yeniden ödenir, memur statüsündeki yukarıda belirtilen hizmet süresi ve yaş şartlarına uygunsa, hem işçi hem de memur statüsünden ayrı ayrı 2 aylık alınabilir.