Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili yapılan yasa değişikliğinin ardından emeklilikte ikinci reform için yeni bir düzenleme geliyor. 2024 ile 2028 arasındaki dönemi kapsayan Kalkınma Planında Sosyal Güvenlik Sistemine reform sayılacak adımlar bulunuyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK YENİLİKLER GELİYOR

Emeklilik döneminde daha iyi ücret gelirinin sağlanması amacıyla sosyal güvenlik sistemi genişletilecek ve tamamlayıcı emeklik uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı daha genişletilecek ve prim tabanı güçlendirilecektir.

Sisteme girişin kolaylaştırılması hedeflenirken, farklı meslek grupları ve gelir seviyelerine yönelik yeni uygulamaların yanı sıra kolay işverenlik uygulamaları da daha yaygın hale getirilecek. 

Aylık bağlama sistemi, bireylerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik ederek mali yükü azaltacak bir yapıda olacak. 

Sistemin mali sürdürülebilirliğini sağlamak için emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğumdan itibaren beklenen yaşam süresinin artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmaları üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu sayede, emeklilik sistemi daha dengeli ve sürdürülebilir hale getirilecek. 

Esnek Çalışma Modellerine Daha Fazla Uyum

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi özel gruplara yönelik sosyal sigorta programları oluşturuluyor.

Sosyal güvenlik sistemi, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine daha iyi uyum sağlayacak şekilde güncelleniyor.

Dijitalleşmeyle birlikte geleneksel iş yeri anlayışının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modelleri, sosyal güvenlik sistemine daha fazla entegre edilmek üzere hukuki altyapı güçlendiriliyor.

Sosyal güvenlik uygulamaları, kısmi süreli çalışma ve diğer esnek çalışma modelleriyle daha iyi uyum içinde olacak şekilde yeniden düzenleniyor.