Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen EKK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, ekonominin dengelenmesine, makro finansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı ifade edildi. Fiyat istikrarının en önemli öncelik olarak sürdüğüne vurgu yapılırken, parasal sıkılaştırma sürecinin fiyatlama davranışlarındaki düzensizliğin kontrol edilmesi ve beklentilerin dengeye alınması amacıyla yürütüldüğü belirtildi. Aynı zamanda dezenflasyonun en kısa sürede gerçekleştirilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere çekilmesi hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, fiyat istikrarı hedefine ek olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın önceliklendirildiği politikaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Toplantıda, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) çalışmalarının son durumu, makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanlarının ele alındığı da aktarıldı.

Ülkenin rekabet gücünü artırarak üretimdeki verimliliği yükseltecek yapısal dönüşümün OVP ile sağlanması hedeflenirken, kamu maliyesinden finansal yapıya kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklerin öngörüldüğü belirtildi. Cari açığa etki eden altın ithalatındaki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve ihracatçıların beklentilerinin değerlendirildiği de açıklamada yer aldı.

Toplantıda ayrıca, enerji konusundaki genel görünüm değerlendirilirken enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve arz güvenliğini sağlayacak yol haritasının tartışıldığı belirtildi. Emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması kararı da toplantının gündemini oluşturdu.