Ardından ikinci taksit ödemesi, kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yani Kasım sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

2023 yılında tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi bir defaya mahsus olacak şekilde alınacak. Bu ödeme, 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacaktır.

Ayrıca, 2023 yılında ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre araçların ek MTV'si, 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin olarak ödenecektir. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş bir otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacaktır.

Bu bilgiler doğrultusunda araç sahiplerinin Ek MTV ödemelerini belirtilen tarihlerde yerine getirmeleri önemlidir. Vergi ödemelerinin zamanında yapılması, cezai işlemlerden kaçınmak ve düzenli bir trafik hizmeti sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde belirli durumlarda ek MTV'den muafiyet sağlanacaktır. Deprem nedeniyle yıkılan veya hasar gören binaların maliklerine ait taşıtlar, depremde kullanılamaz

hale gelen taşıtlar ve deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacaklar.