Yeni yönetmelikle birlikte, aile hekimliği asistanlarının klinik eğitimlerini daha etkili bir şekilde tamamlamaları için EASM ve EAHB birimlerinin önemi arttı. Yapılan düzenleme ile birlikte, bu birimlerde görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı çalışanları ve eğitim kurumlarına ödeme yapılması ve sözleşme esaslarının belirlenmesi konusunda adımlar atıldı. Detaylar haberimizde...

Buna göre, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversiteler ile valilikler arasında imzalanan sözleşmeler ve Bakanlığa bağlı eğitim araştırma hastanelerinde doğrudan Bakanlıkça, asistan sayısına göre eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimi açılabilecek. Yeni yönetmelikte, merkez ve birimlerin açılışının yanı sıra görev yapacak personelin belirlenmesi ve eğitim kurumlarına yapılacak ödeme oranları da yer alıyor. Bu düzenleme, asistanların daha iyi bir saha eğitimi almalarına ve aile hekimliği uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olacak.

Temel ve teşvik ek ödemeler yapılacak

Yönetmeliğin yayımlanmasından önce açılan eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimlerinin işletmesi eğitim kurumunun talebi ile Bakanlığın onayıyla il sağlık müdürlüğüne devredilebilecek.

Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarınca açılan eğitim aile sağlığı merkezleri/eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı çalışanlarına 1 Temmuz 2022 tarihinden yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar temel ek ödemeleri ve eğiticilerin teşvik ek ödemeleri (çalışılan süre dikkate alınarak) eğitim kurumunca yapılacak.

Söz konusu yönetmelikle 2014’te yayımlanan Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yeni yönetmelikle uygulamada karşılaşılan problemlerin çözülmesi, kamu yararı, hizmet ihtiyacına yönelik düzenlemeler yer alırken, EASM’lerin açılmasının teşvik edilmesi hedefleniyor.

EASM’lerin açılmasını kolaylaştıracak yönetmelikle, birinci basamak sağlık hizmetlerinde kişiye yönelik koruyucu, teşhis ve tedavi edici sağlık hizmetinin uzmanlar tarafından verilmesi sağlanarak hizmet kalitesinin daha da artırılması amaçlanıyor.

Editör: Güler Sağlam