Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, bu yılki İstanbul Tabipler Odası seçimlerine Çağdaş Hekimler Birliği olarak katıldıklarını açıkladı. 

Sağlık çalışanlarına şiddet artıyor

Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, hekimlerin karşılaştığı büyüyen sorunlara dikkat çekerek,

Hastanede Sağlıksız Pamuk Kullanımı Yeniden Gündemde Hastanede Sağlıksız Pamuk Kullanımı Yeniden Gündemde

Genç meslektaşlarımızın birçoğu yurt dışında çalışma koşullarını tercih etmekte zorlanıyor. Son yıllarda özellikle yurt dışında çalışma izni için Türk Tabipler Birliği'nden disiplin belgesi almak isteyen binlerce hekim var. Üniversite sınavlarında gençlerimiz, Tıp Fakültelerini daha az tercih eder hale geldi. Bu durumun temelinde ise sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları yer alıyor. Bunun yanı sıra hekimlerin ekonomik sorunları da oldukça ciddi düzeyde. Hekimlerin sorunlarına aktif bir yaklaşımla çözümler üretmek ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için aday olduk.

şeklinde konuştu.

Güçlükler azaldı

Yüzbaşıoğlu, Tabip Odası'nın 1980 darbesinden sonra önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çekerek, kamuda çalışan hekimlerin Tabip Odaları'na katılımının zorunlu olmaktan çıkarılmasının ardından güçlerinin azaldığını belirtti. 

Bu gücü yeniden kazanabilmek için Tabip Odalarının güvenilirliğini ve toplumdaki saygınlığını artırmamız gerekiyor. Tabip Odası, asıl görevi olan hekimlerin haklarını korumakla yükümlüdür. İki temel görevi bulunmakta: Birincisi, hekimlerin haklarını savunmak; ikincisi ise kamu sağlığını korumak ve bu doğrultuda projeler üretmek. Biz, hekimlerin yıllar içinde kaybettiği bu hakları yeniden kazanmaları için proaktif bir şekilde projeler üreteceğiz. Bu çalışmaları uzmanlık dernekleri, sendikalar, diğer meslek örgütleri, odalar ve diğer paydaşlarımızla iş birliği yaparak gerçekleştireceğiz.

dedi.

Şiddet olaylarını engelleyememenin üzücü olduğuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu, "Bu nedenle, bu sorunun sosyolojik boyutlarına bakmamız gerekiyor. Hekimler, hasta haklarına karşı değillerdir. Aslında, hasta haklarının en güçlü savunucuları hekimlerdir. Ne yazık ki, kamu yönetimi ve siyasi iktidar, sorumluluklarını atmak için hekimleri hedef gösteriyor ve sağlıkla ilgili sorunların sorumlusu gibi gösteriyor." şeklinde konuştu.