Aksaray, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçen hafta, önceki Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca istifa etti ve yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Dr. Fahrettin Koca’nın istifasını memnuniyetle karşıladık. Bu istifa gecikmiş bir adımdır. Yeni atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Ancak, sadece Bakan’ın değişmesi yeterli değil, sağlık politikasının da köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yeni Bakan’ın, ülkemizde 21 yıldır uygulanan ve sağlık sistemimizi tahrip eden Dünya Bankası’nın sağlıkta dönüşüm programını acilen durdurmasını talep ediyoruz.

Yeni Bakan’dan, adil, şeffaf, demokratik, meslek ilkelerine bağlı, rantı değil liyakati, bilimi, emeği ve halkın sağlık hakkını önceleyen bir tutum sergilemesini bekliyoruz.”

Sağlıkta Reform Talepleri

Aksaray, açıklamasına şöyle devam etti: “Yıllardır dile getirdiğimiz taleplerin bu kez gerçekleşmesi umuduyla bir kez daha tekrarlıyoruz. Yeni Bakan’ın, kamuda, özel sektörde ve tıp fakültelerinde zor şartlarda çalışan, her geçen gün değersizleştirilen, mobbinge ve şiddete maruz kalan, emeğinin karşılığını alamayan, tükenen ve yurt dışında çare arayan sağlık çalışanlarının sesine kulak vermesini istiyoruz. En temel ve acil talebimiz, mevcut haliyle büyük mağduriyetlere neden olan sağlıkta dönüşüm programından derhal geri dönülmesidir.”

Aksaray taleplerini şu şekilde sıraladı:

1. Koruyucu sağlığı ön planda tutarak, hasta sayısı ile değil, hasta olmaktan korunan yurttaş sayısı ile övünmesini,

2. Birinci basamağı güçlendirerek, bölge tabanlı sisteme geri dönmesini ve basamaklı sağlık sistemini getirmesini,

3. Tüm çalışma ortamlarında, iyi hekimlik ilkelerinden taviz vermeden, hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılmasını,

4. Eğitim kalitesine önem vermeden tıp fakültesi açmaktan ve nitelikli eğitim alamayacak kadar asistan almaktan vazgeçmesini,

5. Hekimlere, tek kalemde ödenecek ve emekliliklerine yansıyacak hak ettikleri ücretleri vererek performans sistemini kaldırmasını,

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kayınpeder Oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Kayınpeder Oldu!

6.Liyakatten uzak yöneticileri görevden alarak yetkin kişileri görevlendirmesini,

7.Hasta garantili şehir hastanelerini şirketlerden kurtararak halkı ağır mali yükten kurtarmasını,

8. Şehir merkezlerindeki kamu hastanelerini yeniden açmasını,

9.  Sağlıkta şiddetin sona ermesi için Türk Tabipleri Birliği’nin mevzuat önerilerini ve diğer tüm önlemleri uygulamasını,

10. Açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan emekli hekimlerin mağduriyetlerini gidermesini,

 11. Tüm bu süreçlerde, 106.168 hekimin üyesi olduğu Türk Tabipleri Birliği ile iş birliği içinde olmasını istiyoruz.