Memurlar Zor Durumda, Sendika Başkanları Lüks İçinde! Memurlar Zor Durumda, Sendika Başkanları Lüks İçinde!

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede, "Siyasi iktidarın yönetememesinin bedelini sağlık çalışanları canıyla ödüyor" dedi. Uğur, "İlçelere hekim ataması yapılması gerekirken hekim açığı geçici görevlendirmelerle kapatılmaya çalışılıyor. Bu durum mevcut hekimlere daha fazla iş yükü bindiriyor ve geçici görevlendirmeler artıyor. Siyasi iktidarın görevi, gelişmiş ülke standartlarına uygun sağlık personeli istihdamı yapmaktır. Sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçilmeli ve sağlık emekçilerinin itibarı yeniden sağlanmalıdır" diye konuştu.

Bu kaza göz göre göre gelen bir iş cinayetidir

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Derneği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, artan sağlık talebine karşı hekim sayısındaki yetersizliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İller içindeki geçici görevlendirmeler hayatlara mal olurken, günü kurtarmaya yönelik geçici çözümlerle sağlık sistemi ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. Sonu gelmeyen geçici görevlerde, iş yükü altında ezildiğimiz mesai çıkışlarında ölüyoruz. Bu kaza göz göre göre gelen bir iş cinayetidir."

Dernek yetkilileri, geçici görevlendirmelerin sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı ve bu uygulamaların uzun vadeli çözümler yerine kısa vadeli ve geçici çözümler olduğunu belirtti. “Sağlık çalışanları, sürekli değişen görev yerleri ve artan iş yükü nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranıyor,” diyen yetkililer, mevcut sağlık politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Sağlık Çalışanlarının Talepleri 

Sağlık çalışanları, sürekli artan iş yükü ve geçici görevlendirmelerin son bulmasını talep ediyor. İlçelere kalıcı hekim atamaları yapılmasının, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Ayrıca, sağlık emekçilerinin daha iyi çalışma koşullarına sahip olmaları, onların motivasyonunu ve iş verimliliğini artıracaktır.

Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Derya Uğur, “Sağlık çalışanlarının talepleri görmezden gelinmemeli. Sağlık sisteminde yapılacak köklü değişiklikler ve kalıcı çözümlerle, hem çalışanların hem de hastaların güvenliği sağlanabilir,” dedi. Uğur, sağlık çalışanlarının itibarının geri kazanılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.