Asistan Doktorların eylemine, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Dev Sağlık İş Sendikası da destek verdi.

Asistan Temsilci Doktor Mehmet Kanık’ın Açıklamaları

Balcalı Hastanesi Asistan Temsilci Doktor Mehmet Kanık, “Bizler aylardır nöbet ücretlerimizi ve diğer ek ödeneklerimizi zamanında alamıyoruz. Bu yılın ocak ayına kadar ek ödemeler ve nöbet ücretleri en geç ayın 20’si gibi hesabımıza geçerdi. Hepimiz planlarımızı, ödemelerimizi, kredilerimizi bu tarihe göre planlanmıştık fakat ocak ayından beri bu ödemeler hep ileri tarihe kaydırılmaya başlandı” dedi.

Başhekim ile Görüşme Talebi

Sorunun çözümü için Başhekim Hafize Yalınız ile görüşmek istediklerini ancak Yalınız’ın kendileriyle konuşmadığını belirten Kanık, “Üç, dört ay önce yine bu sebeple önceki başhekimimiz Hafize Hocamızın kapısına geldik. Kendisi bizimle konuşma tenezzülünde bile bulunmadı. Başhekim Yardımcısı Mustafa Tekin hocamız bizle diyaloğa geçti ve ödemelerin zamanında yatırılmaya çalışılacağını belirtti. O zamandan bu zamana değişen hiçbir şey olmadı. Aksine her şey daha da kötü hale geldi” diye konuştu.

Hastane Çalışanı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı! Hastane Çalışanı Uyuşturucudan Gözaltına Alındı!

Mağduriyetin Boyutları

Kanık, “Maaşlarımızdan daha fazla yer kaplayan bu ödenekler düzenli yatırılmadığı için mağduruz. Mayıs ayına ait nöbet paralarımız hâlâ hesaplarımıza yatırılmadığı için mağduruz. Yabancı uyruklu arkadaşlarımızın en önemli geçim kaynağı bu nöbet ücretleri olduğu için mağduruz. Mağduruz ama hâlâ köle gibi çalışmaya da mahkumuz. Yönetimle konuştuğumuzda ya maliyeden para gelmediği ya gelen paranın bankada bekletildiği veya gelen paranın nöbet için değil de başka giderlerde kullanıldığı cevabını alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Performans Ücretlerindeki Fark

Adana Şehir Hastanesi’nde performans ücretlerinin Balcalı Hastanesi’nden farklı olmasını eleştiren Kanık şöyle dedi: “Adana Şehir Hastanesi hemen dibimizdeki komşu eğitim araştırma hastanemiz. İki hastane arasındaki performans ücreti farkı kabul edilemez düzeylerde seyretmekte. En son üç yıl önce bize yapılan performans düzenlemesinden sonra tekrar bir iyileştirme yapılmadı. Bu da aynı görevi yapan meslektaşlarımızla aramızda ciddi performans ödemesi farkına neden olmakta.”

Asistan Doktorların Talepleri

Kanık, asistan doktorlar olarak taleplerini şöyle sıraladı:

1. Nöbet ücretlerinin ve performans ödemelerinin ayın 20’sinden önce yatırılmasını, yatırılmasında aksaklığa neden olan tüm durumlar için çözüm üretilmesini talep ediyoruz.

2. Rektörlük ile görüşülerek performans ödemelerinde yeni bir iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz.

3. Deprem ödenekleri için ciddi bir adım atılmasını, yetkililerle görüşülerek çözüm üretilmesini talep ediyoruz. Bizler fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz.