Samsun'da görevli Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kamil Furtun'un 29 Mayıs 2015 tarihinde hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yapılan iş bırakma eyleminde yer alan hekimlere, Sağlık Bakanlığı tarafından disiplin cezası verilmişti. Ancak AYM, bu disiplin cezalarını hak ihlali olarak değerlendirdi ve bakanlığı manevi tazminata mahkûm etti.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ve bazı hekimler, iş bırakma eylemi nedeniyle kendilerine verilen ihtar puanı cezasının iptali talebiyle yerel mahkemeye başvurmuş, ancak başvuruları reddedilmişti. Bunun üzerine AYM'ye başvuran hekimler, mahkemenin sendika hakkını ihlal ettiğine ve verilen cezaların hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini duyurdular.

AYM'nin 2017/14821 başvuru numaralı ve 01.03.2023 tarihli kararı, iş bırakma eylemi nedeniyle verilen ihtar puanı cezalarının sağlık çalışanlarının sendika hakkını ihlal ettiği yönünde önemli bir tespit içeriyor. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Dr. Emrah Kırımlı'ya tazminat ödemesine hükmedilmesi, sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemleri konusunda anayasal haklarının korunduğunu bir kez daha vurguluyor.

Bu kararla birlikte, kamu sağlık çalışanlarının iş bırakma etkinlikleri nedeniyle disiplin cezalarına maruz kalmasının anayasal hak ihlali olduğu ve hukuka aykırı olduğu kesin bir şekilde belirlenmiş oldu. AYM'nin bu önemli kararı, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve sendika özgürlüğünün vurgulanması açısından büyük bir adım olarak tarihe geçti.