Yapılan seyyanen zam, memur maaşlarındaki artışı farklı oranlarda sağladı ve en düşük memur maaşına %80 üzerinde bir zam gerçekleşmiş oldu. Bu sayede, düşük maaş alan memurların maaşları önemli ölçüde arttı.

Ancak maaşlar yükseldikçe, seyyanen zamla bu fark kapatıldı ve yüksek maaş alan memurlara zam oranları düşük seviyede gerçekleşti. Bu uygulama, gelir adaleti sağlamak adına düşük maaşlı memurları desteklerken, yüksek maaşlı memurların da hakkaniyetli bir şekilde zamlarını almasına olanak tanımadı.

SAĞLIKÇILAR MAĞDURİYET YAŞIYOR

Ancak doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları için durum biraz farklılık gösteriyor. Bu kamu personeli, maaşın yanı sıra farklı gelir kalemlerine de sahip. Öğretmenler ek ders ücreti alırken, sağlık personeli olan doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık görevlileri ise döner sermaye ve nöbet ücreti alıyor. Son maaş zammında bu meslek gruplarına yaklaşık %50 civarında bir zam yapıldı, ancak ek ders ve nöbet ücretleri sadece %17.55 oranında artırıldı. Bu durum, diğer gelirlerin maaşlarla aynı oranda artırılmadığını gösteriyor.

 Yani bu durumda öğretmenler, hemşireler ve doktorlar nöbet ve ek ders ücretlerinde ciddi miktarda mağduriyet yaşamış oldular.

Örneğin 12.000 TL alan bir öğretmenin, hemşirenin maaşı 22.000 TL olurken alınan 1200TL'lik ek ders, nöbet ve döner sermaye ücretleri 2 bin 200 TL olmadı ve sadece 1.221TL oldu. Burada basit bir örnek verdik, bu en düşük maaş olduğu için zam oranı biraz yüksek oldu ancak hiçbir öğretmen, doktor ve hemşire kendi maaş zammı oranında ek dersi", nöbet ücreti ve döner sermaye zam alamadı.