TBMM Genel Kurulu, 13 Temmuz 2023 tarihli birleşiminde torba kanunu kabul etti ve kanuna yeni madde eklemesi yapıldı. Türkiye'de yan dal uzman ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Yapılan düzenlemeye göre, tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılma ve uzmanlık eğitimine başlama imkanına sahip olacaklar. Bu düzenleme, yan dal uzmanlığı veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim alabilmek için devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısının tamamlanmış olması şartını getiriyor.

Yan dal uzmanlık programları, tabiplere, uzmanlık alanlarının dışında da ek bir uzmanlık dalı kazanma imkanı sunuyor.

ZORUNLU HİZMET SÜRESİNİN YARISINI TAMAMLAMAK GEREKİYOR

Bu düzenlemeye göre, tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi almak için asistanlık sınavlarına katılabilecek ve uzmanlık eğitimine başlayabilecekler. Ayrıca, yan dal uzmanlık programlarında veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim alabilmek için devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısını tamamlama şartı aranacak.

DHY HİZMET SÜRESİNE DİKKAT

Yeni madde ile birlikte, tabiplerin asistanlık sınavlarına katılma ve uzmanlık eğitimine başlama imkanı getiriliyor. Ancak, birden fazla uzmanlık dalında eğitim alabilmek için devlet hizmeti yükümlülük süresinin en az yarısını tamamlama şartı bulunuyor.