Ocak 2016'da, iktidar tarafından Devlet Memurları Yasası'na eklenen madde ile doğum yapan memurların, doğum sonrası annelik izninin bitiminden itibaren çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihe kadar olan dönemde haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesine imkan tanındı.

Ancak, bu haktan yararlanmak isteyen memurların karşılaştığı bir dizi uygulama sorunu nedeniyle düzenleme beklenen etkiyi bir türlü göstermedi. Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, başvuru tarihini izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışmaya geri dönebilmesine rağmen, birçok memurun talepleri yerine getirilmiyor.

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan memurlar, mali haklar ve sosyal yardımlar konusunda da eksik bırakılıyor. Hak ettikleri ödemeler, yarı oranında yapılması gereken bir düzenlemeye rağmen birçok memur için uygulanmıyor. Ayrıca, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından, yarı zamanlı çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yeterince dikkate alınmıyor.

2024 1. dönem TUS sınav sonuçları açıklandı 2024 1. dönem TUS sınav sonuçları açıklandı

Bu konuda bir düzenleme bekleyen memurlar, haklarından tam anlamıyla yararlanabilmek için çözüm bekliyor. İlgili kurumların, bu düzenlemeyi etkili bir şekilde hayata geçirerek doğum yapan memurlara destek olması ve haklarını koruması gerekiyor. Aksi takdirde, mevcut düzenlemenin sadece kağıt üzerinde kalmaya devam edeceği endişesi devam ediyor.

İPTAL KARARLARI ÇIKIYOR

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslarla bu haktan yararlanamayacak memurları, hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye cumhurbaşkanı yetkili olacaktı. Aradan 8 yıl geçmesine karşın usul ve esaslar belirlenmedi. Yasaya eklenen madde uygulanmadı.

Memurlar bu haktan yararlanmak için idareye başvurduklarında usul ve esaslar belirlenmediği için talepleri reddedildi. Düzenleme çıktığında doğan çocuklar bugün ilkokul ikinci sınıfta ama düzenleme yaşama geçirilemedi. Son günlerde ise mahkemelerden idarelerin talepleri reddeden kararlarına karşı iptal kararları çıkmaya başladı.