İstanbul Tabip Odası yönetimi, Dev Sağlık-İş’in bu başarısı hakkında bir açıklama yaptı. 

İstanbul Tabip Odası’ndan Destek Mesajı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, DİSK’e (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bağlı Dev Sağlık-İş sendikasının toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için gerekli iş kolu barajını geçtiğini sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız.

Birleşik Mücadele Vurgusu

Açıklamada, sağlık alanında yaşanan sorunların yalnızca hekimleri etkilemediği ve bu sorunların çözümü için hekimlerle birlikte diğer sağlık emekçilerinin de mücadelesinin gerekli olduğu vurgulandı. 

İstanbul Tabip Odası, “Üretimden gelen gücümüzü ‘hekim – hekim dışı sağlık emekçileri’ olarak bölmenin, derin emek sömürüsünün hüküm sürdüğü çalışma ortamının devam etmesine katkı sağlayacağının bilincindeyiz. Mevcut gerçekliğimiz birleşik mücadeleyi bize dayatıyor,” ifadelerini kullandı.

Hekimlerin Durumu ve Gelecekteki Mücadele

İstanbul Tabip Odası, hekimlerin çoğunluğunun işçi statüsünde çalıştığını, özlük haklarının giderek budandığını ve çalışma şartlarının kötüleştiğini belirtti. 

Sandalye Kapmaca Oynayanları Görmezden Gelmeyin Sayın Bakan! Sandalye Kapmaca Oynayanları Görmezden Gelmeyin Sayın Bakan!

“Belki bugün için Dev Sağlık-İş üyesi olan hekim sayısı az olsa da hekimlerin örgütlenmesi için şartlar mevcut olup üye olabilecek potansiyel hekim sayısını gözden kaçırmamalıyız,” denildi.

Dayanışma ve Ortak Çalışma Çağrısı

İstanbul Tabip Odası, Dev Sağlık-İş’in sağlık alanında örgütlenmesini yaygınlaştırmak için ellerinden gelen katkıyı yapmaya ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti. 

Açıklamada,

İstanbul’daki hekimler adına, önünüze koyulan barajı aşmak için verdiğiniz emek ve mücadele için teşekkür eder, önümüzdeki dönem sahada beraber vereceğimizi düşündüğümüz mücadeleler için şimdiden sizlere dayanışma duygularımızı göndeririz

ifadelerine yer verildi.