Danıştay'ın bu kararı, sözleşmeli personellerin devlet memurluğuna atanmalarının ardından, çalıştıkları süreleri göz ardı edilmeden kademe ilerlemelerini etkileyecek. Özellikle, geçmişte sözleşmeli olarak çalışmış ve son 8 yıl içinde disiplin cezası almayan memurlar, bu karardan olumlu yönde etkilenecek ve aylık derecelerinde yükselme imkanı elde edecekler.

Kademe ilerlemesi talepleri idare tarafından reddedilen bazı kişiler, bu durumu mahkemeye taşıdı. Konya ve Ankara Bölge İdare Mahkemeleri, aynı konuda farklı kararlar verince konu, Danıştay'a gönderildi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, söz konusu dosyayı detaylı bir şekilde inceleyerek nihai kararını açıkladı.

Danıştay'ın verdiği karara göre, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı benimsendi ve benzer durumdaki davalarda bu kararın uygulanmasına hükmedildi. Buna göre, 657 sayılı Kanun'da belirtilen esaslara göre, sözleşmeli statüde çalışırken devlet memuru kadrosuna atananların, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri kademe ilerlemesinde dikkate alınacak.

Sonuç olarak, sözleşmeli personelken kadrolu devlet memuru olan ve disiplin cezası almamış olan memurlar, sözleşmeli sürelerini kademe ilerlemelerinde kullanabilecek ve aylık derecelerinin yükseltilmesi sağlanacak. Ayrıca, hakları gasp edilen memurlara ödenmesi gereken parasal haklarının da yasal faiziyle birlikte ödenmesi kararlaştırıldı.