Bu program, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanmış ve ülkenin ekonomik geleceği açısından önemli bir yol haritası sunuyor.

Programın içeriği incelendiğinde, memur ve emekli maaşlarına dair bazı önemli ifadeler ve hedefler bulunuyor. Ancak programda yer alan hedefler oldukça geniş kapsamlı olarak ele alınmış durumda.

MEMUR MAAŞLARINA YÖNELİK İFADELER

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, memur maaşlarının sürdürülebilirliğini ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflemekte. Programda, memur maaşlarının adaletli bir şekilde düzenlenmesi, enflasyonun etkilerinin azaltılması ve memurların yaşam standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtilmektedir.

EMEKLİ MAAŞLARINA YÖNELİK İFADELER

Program, emekli maaşlarının artırılması ve emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla çeşitli önlemler içermektedir. Emeklilerin ekonomik refahlarının artırılması ve sosyal güvencelerinin güçlendirilmesi, programın vurguladığı konular arasında yer almaktadır.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, her altı ayda bir gerçekleşen enflasyon oranlarına göre revize ediliyor. Ocak ve temmuz aylarında aylıklarına yapılan bu zamlar, emeklilerin ekonomik refahını etkiliyor.

Memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaplamalarına tabi tutuluyor. Ancak işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarının düşük olması, "en düşük aylık" uygulamasının başlamasına neden oldu. Şu an için en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor. Bu miktar, yaklaşık 10 milyon emekli için açlık sınırının altında bir aylık demek.

Emekliler, mevcut yasal düzenlemelerin dışında, aylıklarına ek bir zam yapılmasını talep ediyorlar. Özellikle memur emeklileri, 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın kendilerine de uygulanmasını bekliyorlar. Ancak, iktidarın bu konudaki yaklaşımı, emeklileri hayal kırıklığına uğratma riskini taşıyor.

SÖZLEŞME VURGUSU

Programda şöyle denildi:

“Ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2024 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacaktır. Memur emekli aylıklarının ise toplusözleşme hükümlerine göre 2024 yılının ocak ayında yüzde 15, temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılması, enflasyon farklarının da ayrıca ilave edilmesi öngörülmüştür.”

İktidarın emekli aylıkları konusunda yıllık programında yer verdiği bu hedefler ek bir artış öngörmüyor. Sadece mevzuat gereği zaten ocak ve temmuz aylarında yapılması gereken artışları içeriyor.

Öte yandan, yine yıllık plandaki tedbirler kapsamında sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve SGK’nin doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa uyumlu olarak emeklilik yaşının belirlenmesi için otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapacağı da belirtildi.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi