Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, her bir mali yıl için kapsamına giren kurum ve kuruluşların memur ve öğretim elemanı kadrolarına yapabilecekleri açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle atama sayısı Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor. Ancak, her sene olduğu gibi bu yıl da atama dağılımları genellikle Şubat ayının sonlarına veya Martın başlarına doğru açıklanıyordu. Ancak bu yıl, süreç henüz başlamadı ve bu durum personeli mağdur ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesine göre, atama süreci belirli bir takvime bağlanmalı ve Aralık ayında kesinlik kazanmalıdır. Ancak bu yıl, belirtilen takvime uyulmamış gibi görünüyor.

Diğer yandan, kulislerden elde edilen bilgilere göre, 2024 yılı için kadro dağılımında ciddi kısıtlamaların olacağı söyleniyor. Geçmiş yıllarda aşırı miktarda verilen izinlerin bu kısıtlamalara etkisi olduğu belirtiliyor. Kaynaklar, "bol keseden dağıtılan" atama ve sözleşmeli personel izinlerinin gereksiz bir şekilde personel yığılmalarına neden olduğunu vurgulandı.

Adı belirtilmese de, seçim sonrası harcamaları azaltma tedbirleri kapsamında personel alımlarının yavaşlayabileceği yönünde söylentiler var. Bu durum, gelecek dönemde kamu personeli alımlarının belirgin bir şekilde azalabileceğine öngörülüyor.

Deprem bölgesi ile yeni kurulan üniversitelere özel uygulama gelebilir (mi?)

Kamuda 3 Ana Başlıkta Tasarruf Dönemi Başlıyor Kamuda 3 Ana Başlıkta Tasarruf Dönemi Başlıyor

Deprem bölgesine yapılacak naklen atamalar ile yeni kurulan üniersitelerin personel ihtiyacının diğer kurumlardan naklen gelmek isteyen personelin geçişine imkan verecek şekilde kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaması yönünde uzun zamandır bir beklenti var. Bakalım bu sefer buna imkan verilecek mi?

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddesi şu şekilde

Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarca 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Cumhurbaşkanlığından izin alınması zorunludur.