Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, dil ve konuşma terapisti, odyolog, Perfüzyonist, sağlık fizikçisi, mühendis, mimar, şehir plancısı pozisyonlarına yerleşenler için yayınladığı sözleşmeli personel göreve başlama işlemlerine ait formda 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı DMK‘nın 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmadığına dair bir taahhüt istenilerek kılavuzda yer almayan bir şart adaylardan istenmişti.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yaparken, geçici 48 inci madde ile memur kadrolarına atanmış kişilerin, bu kadrolara atanma tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında görev almalarına ilişkin kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve olası hak kayıplarının önlenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu idarelerine görüş verildi.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçişin ayrı bir yasal düzenleme olduğu vurgulanarak, bu düzenlemeden yararlanarak memur kadrosuna atananların yeniden sözleşmeli personel statüsüne geçmeleri halinde 1 yıllık bekleme süresi şartının aranmaması gerektiği belirtilmiştir.

7433 sayılı kanunla kadroya geçirilen sağlık çalışanları için oluşan tereddüt ise Cumhurbaşkanlığından alınan görüşle ortadan kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı, kamuda birlik sağlanması için bir yazı yayınladı. Yayınlanan yazıya göre, 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçen kamu çalışanlarının bir yıl bekleme zorunluluğu olmaksızın yeniden sözleşmeli pozisyonlara atanabilecekleri belirtildi.

Bu adım, tereddütleri ortadan kaldıracağı anlamına geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın tüm kamu için yayınladığı bu yazıyla artık uygulamanın tamamen sonlandırılması gerektiği vurgulanıyor. Sağlık

Anestezi Teknikeri İçin Biyoloji Bölümü Üst Öğrenim Sayıldı Anestezi Teknikeri İçin Biyoloji Bölümü Üst Öğrenim Sayıldı

Bakanlığı'nın da bu konuda bir duyuru yayınlaması ve süreci hızlandırarak atamaları bir an önce gerçekleştirmesi bekleniyor.

Cumhurbaskanligi Gorus Yazisi

Cumhurbaskanligi Gorus Yazisi 2