Yılmaz, bütçe görüşmelerine başlamadan önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Gazi Meclisimize sunulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda yoğun bir mesaiyle görüşülerek kabul edilmiştir. Orta Vadeli Program ile On İkinci Kalkınma Planı hedef ve politikalarını gözeterek, 2053 vizyonu doğrultusunda, topyekûn kalkınma anlayışıyla hazırlanan 2024 yılı Bütçesi'nin Genel Kurul görüşmelerine bugün itibarıyla başlamış bulunuyoruz."

Yılmaz, 2024 yılı bütçesini, milli teknoloji hamlesi, enerji ve gıda arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm gibi stratejik alanlarda millete verilen sözleri yerine getirmek için kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, üretim ekosistemini destekleyerek, reel sektörü güçlendireceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Ülkemizin her köşesinde huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceğiz. Zengin kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkarak aile kurumunu sağlamlaştıracağız. Diplomaside aktif rolümüzü sürdüreceğiz. Ekonomi politikalarımızı güçlü bir eşgüdüm ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Yatırım ortamını iyileştirecek, güven ve istikrar iklimini daha da güçlendireceğiz" şeklinde ekonomik hedeflerini dile getirdi.

2024 yılının ikinci yarısından itibaren enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş bekleniyor, bu sürecin ardından ise kalıcı bir dezenflasyon sürecine geçileceği planlanıyor. Ayrıca, son aylarda açıklanan güncel veriler, enflasyonda düşüş eğiliminin başlamış olduğunu göstermektedir.

Anayasa Mahkemesi Araç Sigorta Düzenlemesini İptal Etti! Anayasa Mahkemesi Araç Sigorta Düzenlemesini İptal Etti!

2022 yılında aylık enflasyon oranlarının ortalaması yüzde 4,26 iken, son üç ayda bu oran yüzde 3,82'ye düşmüştür. Analistler, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon oranlarıyla birlikte bu oranın daha da düşeceğini öngörmekteyiz. Bu süreçte, dezenflasyon politikalarının devamlılığı sağlanarak 2025 yılında istikrar dönemine geçileceği ve enflasyondaki gerilemenin hız kazanacağı öngörülmektedir.

Açıklanan hedeflere ulaşmak adına enflasyonu istikrarlı ve tek haneli seviyelere çekme kararlılığını sürdürecek olan yetkililer, 2026 yılında enflasyonun tekrar tek haneye çekileceğini vurguladılar.Bu doğrultuda, ekonomik politikaların dengeli ve etkili bir şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Editör: Serap