Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi kulislerdeki hareketlilik kamu görevlilerini de oldukça yakından ilgilendiriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Sezginer, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Cumhurbaşkanına tek başına yapması gereken idari işlem sayısını 2 bin 600 olarak belirledi. Bunlar “atama”, “görevlendirme”, “kadro belirleme”, “esas ve usul belirleme”, “karar, kararname ve yönetmelik çıkarma”, “miktar, oran, muafiyet belirleme”, “izin verme”, “süre belirleme” gibi bazıları çok önemli bir kısmı ise Cumhurbaşkanlığı makamı ile bağdaşmayacak biçimde önemsiz yüzlerce işlem.

LİYAKAT ARANMIYOR

Türk idare tarihinde ilk kez üst kademe kamu yöneticisi atanmak için neredeyse hiçbir şart öngörülmemiş, atama için aranan şartlar mevzuattan çıkarılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yükseköğrenim mezunu olup devlette, özel sektörde veya kendi hesabına 5 yıl çalışan herkesin Türkiye Cumhuriyetinde her makama atanabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. ‘Liyakat esası' üst kademe kamu yöneticileri bakımından hukukumuzdan çıkarılmıştır. Böylece, cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş şekilde, kamuda hiç görev yapmamış çok sayıda bakan yardımcısı, vali, büyükelçi, genel müdür, kurul başkanı gibi atamalar yapılmıştır.

GÖREVLERİ BİTECEK

Cumhurbaşkanının görev süresi bittiğinde, süreli olarak atananlar dışındaki 711 üst kademe kamu yöneticisinin görevi sona ermektedir. Bir siyasi partinin genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı, seçimi kaybettiğinde, valiler, büyükelçiler, genel müdürler dâhil tüm üst düzey kamu yöneticilerinin görevi bitiyor, devlette yönetici kalmıyor. Böylece siyaset dışı olması gereken idare ve kamu personeli doğrudan siyasetle ilişkilendirilmiştir.

İl İdaresi Kanunu değiştirilmiş, valilerin devleti ve hükümeti temsil edeceğine ilişkin hüküm değiştirilerek, valilerin sadece, aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı da olan, Cumhurbaşkanının temsilcisi olacağı belirtilmiştir. Devlet-Hükümet ayırımı mevzuattan çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla çıkarılan mevzuatla, sistemle hiç ilgisi olmamasına rağmen, birçoğu Osmanlı devletinden bu yana var olan, Türk İdare Teşkilatı, idari işleyiş ve personel rejimi tamamen değiştirilmiştir.

İşte Görevi sona erecek 711 bürokrat

 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
 • MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI
 • MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ
 • DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 • SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI
 • BAKAN YARDIMCILARI (100’e yakın bakan yardımcısı bulunuyor)
 • CUMHURBAŞKANLIĞI OFİS BAŞKANLARI
 • CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKANLARI
 • TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ
 • TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 • TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI
 • ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI
 • SAYIŞTAY BAŞSAVCISI
 • VALİLER (81 Vali bulunuyor)
 • BÜYÜKELÇİLER, DAİMİ TEMSİLCİ/DELEGELER
 • DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN TBMM’CE SEÇİLEN ÜYELERİ HARİÇ)
 • TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ
 • İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ
 • YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 • REKTÖRLER (MİLLİ SAVUNMA VE TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ DAHİL)
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI
 • GELİR İDARESİ BAŞKANI
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI
 • KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANI
 • TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI
 • TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI
 • YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI
 • AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANI
 • ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI
 • BAKANLIKLARIN, TEFTİŞ KURULU, TEFTİŞ, REHBERLİK VE TEFTİŞ, REHBERLİK VE DENETİM, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLARI İLE DİĞER KURUL BAŞKANLARI
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI
 • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 • MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKAN YARDIMCILARI, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI BAŞKANLARI
 • MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
 • SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 • CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKAN YARDIMCILARI
 • MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI
 • DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANI
 • DİYANET AKADEMİSİ BAŞKANI
 • MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANI
 • TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANI
 • ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI
 • TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI
 • TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI
 • TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKANI
 • BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLARI
 • ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI
 • TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANI
 • TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI
 • TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANI
 • TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
 • ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI
 • VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI
 • GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 • TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ
 • HELAL AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
 • ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 • YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKAN YARDIMCILARI
 • GENEL MÜDÜRLER
 • STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLARI
 • HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANI
 • İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ
 • BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ
 • TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 • ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI
 • AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI
 • TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM VE DENETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 • TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI
 • DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ
 • TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI
 • TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI
 • TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI
 • TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI
 • İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANI
 • GÖÇ İDARESİ BAŞKANI
 • GÖÇ İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI
 • GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANI
 • KAPADOKYA ALAN BAŞKANI
 • ALEVİ - BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI
 • ULUDAĞ ALAN BAŞKANI