Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında bir işbirliği protokolü sayesinde, tıp öğrencileri pratik ve klinik eğitimlerini Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde almışlardı. Bu öğrenciler, başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra hastanede görev almak üzere atanmışlardır. Tertip edilen bu özel programa, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yönetimi ve Acil Tıp kliniği öğretim üyeleri de katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, Eylül ayı itibarıyla devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanan 13 hekimin tümünün Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olduğunu vurguladı. Bu, hem üniversite hem de hastane için gurur verici bir durum oldu.

Zehir, "Şimdiye dek Aile Hekimliği Kliniği'nden 13, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nden 4, Genel Cerrahi Kliniği'nden 2, İç Hastalıkları Kliniği'nden 11, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden 6, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği'nden 3, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği'nden 1 ve Üroloji Kliniği'nden 2 olmak üzere toplamda 42 uzman hekim ve 66 pratisyen hekimin  tıp fakültesi  ve hastaneden  yetişerek ülkemizin farklı bölgelerinde halkımıza hizmet veriyor." dedi

RektörProf. Dr. Ali Osman Öztürk ise Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında tesis edilen ortak kullanım protokolünün Türkiye'nin örnek teşkil eden afiliasyon uygulamalarından olduğunu, HİTÜ Tıp Fakültesi  ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ortak gayret ve çalışmalarının Çorum'a  yüksek katma değer sağladığını ifade ederek; "Öğrencilerimizin artık birer tıp doktoru olarak hastanemizde göreve başlamalarının bu durumun en somut kanıtıdır." diye konuştu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da Tıp Fakültesi'nin  kuruluşundan başlayarak kendi bünyesinde öğretim üyeliği yapacak hekimler yetiştirecek düzeye gelinceye kadarki tüm aşamalarda katkı sunan yönetici ve öğretim üyelerimize teşekkür etti.

Bu yeni mezun hekimler, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kapsamlı bir eğitim ve hizmet sunma görevlerine başlamışlardır. Başarılı kariyerlerinin başlangıcında, onlara başarılar dileriz.