İl Sağlık Müdürlüğünde Başkana Tutuklama! 2 milyar liralık kamu zararı! İl Sağlık Müdürlüğünde Başkana Tutuklama! 2 milyar liralık kamu zararı!
  • Kısa çalışma koşullarına "genel salgın" durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmesi için istenen asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye düşürülecek.
  • Sigortalı çalışanın kısa çalışma ödeneğine hak sahibi olabilmesi için belirlenen şartlar arasında, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi yatırmış olması bulunacak.
  • Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine verilecek. Ödeme tarihini öne çekmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına yetki verildi.
  • Kısa çalışma ödeneği, damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve ödemeye tabi olmayacak, nafaka borçları hariç onda birinden fazlası haczedilemeyecek veya başkasına devir ve temlik edilemeyecek.
  • Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen zamanlar, kısa çalışma başlama tarihinden itibaren 3 yıl içindeki hizmet akdi fesihlerine istinaden yapılacak işsizlik ödeneği ödemelerine ilişkin hak sahipliği zamanlarından düşülecek.
  • Sigortalının kusurundan dolayı fazla ödemeler, yasal olarak düzenlenen faiziyle sigortalıdan tahsil edilecek, ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri tahsil edilmeyecek.

Bu düzenleme, 1 Mart'ta yürürlüğe girecek. Ayrıca, teklifle özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlere yönelik sağlanan istihdam teşvikinin süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. İstihdam teşvikinin 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildi. Minimum emekli aylığı ise ocak ödeme döneminden itibaren 7,500 liradan 10,000 liraya çıkarılacak. Asgari ücret desteği de 2024'te aylık 500 liradan 700 liraya yükseltildi.

Teklifin birinci bölümündeki maddelerin onaylanmasının ardından Genel Kurul'da, teklifin ikinci bölümü üzerindeki değerlendirmeler başladı. İYİ Parti Grubu adına konuşan Manisa Milletvekili Şenol Sunat, gelişmiş ülkelerde emeklilerin dünyanın her yerine geziler yaptığını ifade ederek, Türkiye'deki emeklilerin durumuna dikkat çekti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise teklifin emeklilerin aylıklarında iyileştirme sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu açıklamaların ardından Genel Kurul'da görüşmeye ara verildi. Görüşmeler, komisyonun yerinde bulunmaması üzerine saat 14.00'te toplanmak üzere sonlandırıldı.

Editör: Serap