. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmesi önlenerek, ücretlerin vergi dilimi değişikliği nedeniyle yıl içinde düşmesi engellenecek. Vergi diliminin yüzde 15'ten yüzde 10'a indirilmesi de değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor. Orta Vadeli Ekonomi Programı'nda istihdamı güçlendirecek önemli adımlardan biri olarak bu düzenleme yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalışmada, ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler ve işgücü verimliliğindeki gelişmeler gözetilecek. Bu çalışma kapsamında, ücretlerin düşmesine neden olan Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ikinci dilime girmenin önüne geçilecek.

İşgücü Piyasası Reformu kapsamında atılacak adımlarla, ücretlerin düşmesine etki eden bu durumun çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Bu bağlamda "Gelir vergisi diliminin yüzde 15'e sabitlenmesi" de reformun önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

Memurlarla 1 Ağustos'ta başlayacak olan toplu sözleşme sürecinde, bu önemli başlık ve diğer ekonomiye dair düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Ücretlerin belirlenmesinde adil ve ekonomik dengeleri gözetmek için geliştirilecek mekanizmaların çalışanlar ve ekonomi açısından olumlu sonuçlar getirmesi umuluyor.

VERGİ DİLİMİNE TAKILMAYACAK

Reform kapsamında gelir eşitsizliğine yol açan uygulamalara son verilecek, vergi, sübvansiyonlar ve miras hukuku gözden geçirilecek.

Ücretlerin Gelir Vergisi Kanunu'ndaki 2. dilime girmesi önlenecek. Şirketlere, girişimcilere yönelik muafiyet, teşvikler ile alt gelir gruplarına yönelik sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak.

Yeni dönemde işgücü piyasaları güvenceli esneklik temelinde tasarlanacak. İş akdi tesis etme mekanizmaları şirketlerin değişik ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaştırılacak.

Süreli iş akitleri kolaylaştırılacak. Ücretlerin belirlenmesinde ekonomik dengeler, işgücü verimliğindeki gelişmeleri gözetecek mekanizmalar geliştirilecek.

İŞVEREN DE RAHATLAYACAK

Şirket açılış, kapanış ya da birleştirmelerindeki maliyetler ve süreler düşürülecek.

Hukuk sistemi iş dünyasındaki ihtilafları hızlı ve etkin şekilde çözebilecek yapıya kavuşturulacak. Girişimcilikte özellikle gençlerde özendirilecek.

Genç girişimcilere nakdi destek verilecek, vergi indirim programları uygulanacak. Genç, kadın istihdamını teşvik için işveren maliyetlerinde indirim yapılacak.

Esnek çalışma saatleri uygulanacak. Kayıtlı istihdam özendirilirken, kayıt dışı istihdama tavizsiz yaptırım uygulanacak.

Kaynak:sabah.com.tr