Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi'nin diyaliz ünitesinde görev yapan personelin yeterli çalışma yetkinliğine sahip olmadığı ortaya çıktı. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, bu durumu "Facia an meselesi" diyerek özetledi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan diyaliz cihazına kimyasal karışması sonucunda entübe edilen 14 hastadan üçü yaşamını yitirmiş, bu trajik olayla ilgili iki mühendis tutuklanmıştı. Ancak, bu skandalın yankıları Isparta'ya kadar uzandı.

Eski Başhekimi Dr. Yılmaz Güray Hayatını Kaybetti! Eski Başhekimi Dr. Yılmaz Güray Hayatını Kaybetti!

Isparta’da Diyaliz Skandalı

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, Cumhuriyet’e verdiği demeçte, Isparta'daki tüm diyaliz merkezlerinde hukuka aykırı ve insan sağlığını hiçe sayan uygulamaların yapıldığını belirtti. "Isparta İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığı müdürünü il genelindeki tüm diyaliz merkezleri ve ünitelerinin sorumlu hekimi olarak görevlendirmiştir," diyen Uğur, bu durumun hastaların aylık kontrollerinin yapılmamasına yol açtığını ifade etti.

Mevzuata Aykırı Uygulamalar

Mevzuat gereği, diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz uygulamalarıyla ilgili bakanlıkça sertifikalandırılmış hekimler bulunması gerektiğini vurgulayan Uğur, "Bu hekimin diyaliz hastalarını ayda en az bir kez muayene etmesi gerekiyor. Ancak, halk sağlığı müdürünün tüm diyaliz merkezlerinde sorumlu hekim olduğu göz önüne alındığında, hastaların aylık kontrollerinin yapılmadığı aşikardır" dedi.

Personel Yetersiz

Uğur, Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi'nin diyaliz ünitesinde altı diyaliz cihazı bulunduğunu, ancak bu ünitede yalnızca bir sağlık personelinin görev yaptığını belirtti. "Diyaliz ünitelerinde beş diyaliz cihazına bir sertifikalı hemşire veya diyaliz teknikeri görevlendirilmesi gerekmekteyken, bu ünitede sadece bir sağlık personeli bulunuyor. Bu durum, hem hastaların güvenliğini tehlikeye atmakta hem de personelin iş yükünü artırmaktadır" diye konuştu.

Görevlendirilen personelin diyaliz ünitesinde yeterli yetkinliğe sahip olmadığını belirten Uğur, "Anılan yönetmelik uyarınca diyaliz ünitesinde diyaliz teknikeri veya hemodiyaliz ve periton diyaliz konusunda sertifikalandırılmış hemşire görevlendirilmesi gerekirken, yetkin olmayan sağlık çalışanları görevlendirilmektedir. Bu duruma itiraz eden sağlık çalışanları ise tutanaklar ve soruşturmalarla yıldırılmaya çalışılmaktadır" dedi.

Sağlık Bakanlığı’na Acil Çağrıda Bulundu

Derya Uğur, yaşanan bu usulsüzlüklerin facia riskini artırdığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na acil müdahale çağrısında bulundu. "Yeni can kayıplarının ve malpraktis nedeniyle hastaların zarar görmemesi adına, Sağlık Bakanlığı acilen harekete geçmeli. Kamu görevlilerini liyakat esasına uygun olarak görevlendirmeli, kamu zararına neden olan her türlü uygulamaya müdahale etmeli ve başta Isparta olmak üzere ülke genelinde hukuka aykırı uygulamaları sona erdirmelidir" şeklinde konuştu.