Halkın hak ettiği sağlık bakımını alabilmesinin garantisi hemşirelerdir.

Adil ve insan merkezli bakıma erişmenin ve sürdürmenin garantisi hemşirelerdir.

Küresel sağlık sorunlarının üstesinden gelmede, küresel sağlığa erişme ve geliştirmede kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir.

Daha sağlıklı toplumlar, gelişen ekonomi ve güçlü uluslar için kilit sağlık çalışanları hemşirelerdir.

Ancak halen hemşireler görünmez ve tükenmez bir kaynak olarak görülmeye devam etmektedir. Pandeminin etkilerinin devam ettiği, deprem felaketinin açtığı yaraların acısını ilk günkü gibi hissettiğimiz bu günlerde hemşireler, olumsuz çalışma koşulları, aşırı iş yükü, ekonomik zorluklar, baskı, mobbing, şiddet gibi pek çok olumsuzlukla mücadele etmeye devam etmekte, tükenmekte, emekli olmakta, göç etmektedir.

Peki neden? Çünkü hemşirelerin refahını sağlayamıyoruz, bireysel sağlıklarını koruyamıyoruz, meslekte tutamıyoruz, ülkede tutamıyoruz. Ülkemizde hemşirelik mesleği tehdit altındadır, dolayısıyla sağlık hizmetlerinin niteliği ve geleceği tehdit altındadır; geleceğimiz tehdit altındadır.

2023 yılında dünyadaki hemşire açığı 30 milyonu bulmuştur. Küresel bir kriz olarak da ifade edilen hemşire işgücündeki açık, hemşire göçünün söz konusu olduğu bizim gibi ülkelerde çok daha büyük bir sorundur. Ülke olarak hemşirelik mesleğine yatırım yapmamız, bir başka ifadeyle sağlık hizmetlerine yatırım yapmamız, geleceğimize yatırım yapmamız gerekmektedir. Çünkü sağlık ve sağlık hizmetleri bir maliyet olarak değil, bir yatırım olarak kabul edilmeli ve önemsenmelidir.

Cumhuriyetin 100. yılında, 90. yaşını kutlayan Türk Hemşireler Derneği olarak, Cumhuriyetin hemşireleri olarak, halkımıza ve yetkililere sesleniyoruz;

1. Hemşire istihdamına, hemşirelerin işte tutulmasına, ülkede tutulmasına öncelik veriniz.

2. Hemşirelerin çalışma koşullarını iyileştiriniz.

3. Baskıdan, mobbingden, şiddetten arındırılmış ve iş barışı sağlanmış çalışma ortamları için gerekli önlemleri alınız.

4. İçinde hemşirelerin de yer aldığı tüm sağlık çalışanları için adil, insan onuruna yakışır şekilde yaşamı mümkün kılacak bir ödeme sistemi getiriniz.

5. Toplumun sağlık ve bakım gereksinimlerini temel alarak hemşirelik iş gücü planlaması yapınız ve gerekli kaynakları sağlayınız.

6. Hemşirelik eğitimine yatırım yapınız, hemşirelik eğitiminde niteliği gözetiniz.

7. Hemşirelik mevzuatını uygulayınız, güçlendiriniz, hemşire rol ve sorumluluklarımızın tam olarak yerine getirmemizin önündeki engelleri kaldırınız.

8. Bizler sağlık çalışanlarıyız, bilim insanlarıyız, araştırmacılarız, eğitimcileriz ve liderleriz. Bu alanlarımıza saygı duyunuz ve gerekliliklerini yerine getirmemiz için koşulları oluşturunuz, geliştiriniz.

9. Hemşireliğin deneyimli ve güvenilir sesi olarak, 90 yıllık tecrübesiyle toplumuza hak ettiği bakımı sunabilecek nitelikte bir hemşirelik için mücadele eden derneğimizin sağlık politikalarında aktif rol almasını destekleyiniz.

Unutmayınız;

Hemşireliğe yatırım; geleceğe yatırımdır, güçlü ve sürdürülebilir sağlık sistemlerine yatırımdır.

Saygılarımızla

Türk Hemşireler Derneği