8 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan resmi yazı, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerdeki altı hastane ve sağlık merkezine gönderildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Mert imzalı olan bu yazıda, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün 7 Eylül 2023 tarihli ve "İş Göremezlik Raporu" konulu yazısı ekte sunularak, "Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

“HAKSIZ KAZANÇ TEMİN ETMEK MAKSADIYLA KÖTÜ NİYETLİ KULLANILMAKTADIR”

BİM’in 7 Eylül 2023 tarihli Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yazısı şöyle:

“Şirketimiz, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM), perakende sektörünün en büyük ve öncü şirketlerinden biri olup Türkiye'de 9 bin, yurt dışında 800'den fazla mağazası ile temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kalite ile tüketiciye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda şirketimizin Balıkesir İlinde Bölge Deposunda mavi yaka 130 çalışanı bulunmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde; bazı şirket çalışanlarımızın hasta olmamalarına ve herhangi bir rahatsızlıkları bulunmamalarına rağmen keyfi olarak; Müdürlüğünüze bağlı bazı hastanelerden ve aile hekimlerinden süreli iş göremezlik raporu aldıkları tespit edilmiştir. Bu durum, rapor alan personellerimizin dışında diğer personellerimizce de suistimal edilmekte, çalışabilir vaziyette olan kişiler de işbu hususu menfaat elde etmeye yönelik alternatif bir yol olarak kullanmaktadırlar.

Tarafımıza ibraz edilen raporlardan bazılarının, gerekli tetkiklerin yapılması için gerekli makul süreden çok daha kısa süre içerisinde temin edilebildiği saptanmış olup işbu husus şirketimiz aleyhine haksız kazanç temin etmek maksadıyla kötü niyetli olarak kullanılmaktadır. Hülasa; yukarıda anlatılan nedenlerle, şirketimize ibraz edilen raporların sorgulaması zarureti hasıl olmuştur.”