Yeni yönetmelikle birlikte BES katılımcıları, sistemden çıkış yapmadan birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını ihtiyaçları için kullanabilecekler. Bu, özellikle evlilik, konut alımı, doğal afet veya eğitim gibi önemli yaşam olaylarında katılımcılara büyük bir esneklik sağlayacak.

Ayrıca, yeni yönetmelikle devlet katkısının yüzde 20 ila 25'i de çekilebilir hale gelecek. Bu da katılımcıların birikimlerini daha etkin bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyacak.

Bu önemli değişikliklerle birlikte BES katılımcıları, geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmanın ve beklenmedik durumlar karşısında finansal güvenceyi artırmanın yeni yollarını keşfedecekler. BES'teki kısmi ödeme imkanı, katılımcılara daha fazla kontrol ve özgürlük sunacak, bu da geleceğe daha güvenle bakmanın bir adımı olacak.

BİR DEFA KULLANILACAK

Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın, devlet katkısı da dahil kısmen ödenmesi için emeklilik şirketine başvurabilecek.

Katılıcımlar kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren üç yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet halleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecek. Katılıcımlar bir defaya mahsus olmak üzere kısmen ödeme hakkı kullanabilecekler.

TAPU İBRAZI ŞART

Konut alımı için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinden iki ay öncesine kadar veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde aldığı konutun, kendi adına en az yüzde elli sahiplik payını gösteren kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş tapu belgesinin bir nüshasını ibraz ederek başvurabilecek.

Evlilik durumunda başvuru yapanlar ise başvuru tarihinden önceki iki ay içinde veya kısmen ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde evlendiğini gösteren e-Devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneği ile başvurusunu belgelendirecek.

10 İŞ GÜNÜNDE ÖDENECEK

Evlilik, konut alımı, doğal afet ve eğitim durumunda birikimin yüzde 50'si devlet katkısının yüzde 20-25'i çekilebilecek.

Yönetmelik 2024 mart sonunda yürürlüğe girecek.

En az 5 yıllık sözleşme yürürlülükte olacak.

Başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az beş katı kadar katkı payı ödenen sözleşme olacak.

Kısmi ödeme tarihinden itibaren 3 yıl sistemden çıkış yapılmayacak.

Şirket, kısmen ödeme talep formunu, şirketin internet sitesinde katılımcı adına oluşturulan güvenli sayfadan alabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacak.

Katılımcı, eksiksiz olarak doldurduğu kısmen ödeme talep formunu; imzalayarak posta yoluyla veya onaylayarak elektronik iletişim araçlarıyla şirkete ulaştıracak.

Şirket, kısmen ödeme talep formundaki bilgilerin yönetmeliğe uygunluğunu emeklilik gözetim merkezi tarafından sağlanan altyapı üzerinden kontrol edecek.

Başvurunun yönetmelikte öngörülen şartları sağlamaması durumunda, katılımcı, başvuru formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren üç iş günü içinde gerekçesiyle bilgilendirilecek.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda ise başvuru formunun şirkete ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde kısmen ödemeye konu tutar, şirket tarafından katılımcının belirttiği hesaba ödenecek.

AFETTE SINIR YOK

Genel hayata etkili afet ilan edilen bölgelerde, afetten zarar gören katılımcılar, doğal afetin meydana geldiği tarihi takip eden 6 ay içinde kısmen ödeme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yapılan başvurularda, süre ve birikim sınırı şartları aranmayacak.

EĞİTİME 21 YAŞ SINIRI

Eğitim için kısmen ödeme hakkından faydalanan katılımcı, başvuru tarihinde yirmi bir yaşını aşmamış olmak koşuluyla başvuruda bulunabilecek. Kısmen ödeme hakkından aylık, 3 aylık veya yıllık ödemeli ve 4 yıl süreli yıllık gelir sigortası ürünü almak suretiyle yararlanılabilecek.

HESAPTAN KESİLECEK

Emeklilik şirketi, sistemde kalma taahhüdünün yerine getirmeyen katılımcılara ödenen devlet katkısı tutarını, amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanununda belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte katılımcıya ödenecek tutardan indirerek bağlı bulunduğu vergi dairesine ödeyecek.

Öğrenim nedeniyle yapılan kısmi ödemelerde ise bu yaptırım, devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden orana karşılık gelen kısımla sınırlı olarak uygulanacak.