Diğer sektörlerde bayram ikramiyesi alınırken, aile hekimliği çalışanlarının haksız kesintilerle karşı karşıya kaldığını belirten Dr. Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın taleplerinin çalışanları mağdur ettiğini ifade etti.

Hekimlerin Kesinti Sorunu

Dr. Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın aile sağlığı merkezlerine gönderdiği talep doğrultusunda, aşı reddi sisteme henüz girilmemiş olan hastalar için ay sonuna iki gün kala dilekçe doldurulmasının istenmesine tepki gösterdi.

Bu talebin, binlerce aşı evrak işlemi, binlerce sayfa kağıt ve binlerce kişiye ulaşmayı imkânsız hale getirdiğini vurgulayan Dr. Kandemir, “Ay sonuna iki gün kala yapılan bu talep, birçok meslektaşımızın evraklarını tam yollamış olmasına rağmen hak edişlerinde bayram öncesi kesinti yapılmasına neden olmuştur,” dedi. Bu durumun sağlık çalışanlarını maddi olarak zor durumda bıraktığını belirtti.

Mağduriyetin Boyutları Artıyor

Dr. Kandemir, aşı reddi yapılmış hastalardan yeniden evrak düzenlemelerinin ve onları tekrar kurumlara çağırmalarının beklendiğini, bunun ise iki gün gibi kısa bir sürede yapılmasının mümkün olmadığını ifade etti. “Bu süreçte hasta gelmediyse veya doktor ve hemşire izinliyse, masa başından alınan bu kararla aile hekimliği çalışanlarının hak edişleri kesildi,” diye ekledi. Özellikle İstanbul’un farklı ilçelerinden çok sayıda aile hekiminin bayram öncesi maddi sıkıntı yaşadığını belirten Dr. Kandemir, her sektörde bayram ikramiyesi alınırken, aile hekimliği çalışanlarının haksız kesinti ile karşılaştığını söyledi.

Yasal Düzenleme Eksikliği Var

Aşı reddi ile ilgili yeterli yasal düzenleme yapılmamışken, artan aşı redlerinin tüm sorumluluğunun aile hekimliği çalışanlarına yüklenmesini eleştiren Dr. Kandemir, “Bu yetmezmiş gibi, meslektaşlarımızın ücretlerinden de hemen bayram öncesi kesinti yapılmaktadır,” dedi. Bu durumu haksız ve adaletsiz olarak nitelendirdi.

Açık Çağrı Yaptı

İl Sağlık Müdürlerine açık çağrıda bulunan Dr. Ahmet Kandemir, “Bu yanlışınızdan acilen dönün. Aile hekimliği çalışanlarının kesintilerini iptal edin. Aksi takdirde, AHESEN olarak hukuki yönden bu işin peşini bırakmayacağız. Kazandığımız davalar sonucu hem bakanlığa maddi kayıp yaşatıyorsunuz hem de zaten yoğun çalışan meslektaşlarımıza gereksiz iş yükü verip vatandaşın zamanından çalıyorsunuz. Devletin maddi ve hizmet kaynaklarını bu şekilde ziyan etmeye kimsenin hakkı yoktur,” dedi.

Türkiye’den Doktor Göçü ve Yabancı Sağlık Çalışanlarının Artışı Türkiye’den Doktor Göçü ve Yabancı Sağlık Çalışanlarının Artışı

Bakanlıktan Düzenleme Bekliyorlar

Dr. Kandemir, Bakanlığın bu konuda devreye girip sıkıntıyı düzelteceğini umduklarını belirterek, aile hekimliği çalışanlarının haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için acil düzenlemeler yapılmasının önemine dikkat çekti.