Taşkın, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyebilecek bir açıklama yaptığını belirterek, sorunların çözülmesini talep etti.

Türkiye, Hekim Sayısında Kamboçya’dan Geride Kaldı Türkiye, Hekim Sayısında Kamboçya’dan Geride Kaldı

Başkan Necip Taşkın, paylaşılan düşüncelerin sisteme, sistemden yararlananlara ve sistem içindeki aktörlere faydasının veya zararının olup olmadığının değerlendirilmeden yapılan açıklama ve uygulamaların doğru olmadığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının zorlu koşullarda özveriyle görev yaptığını vurgulayan Taşkın, sorunların çözülmesi için daha yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın kararın yakında Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediğini açıklamasına rağmen, Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, bu tür kararların, sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunarak, sorunların daha etkili ve adil bir şekilde çözülmesini talep etti.

Başkan Taşkın, şunları söyledi: “Her sağlık personelinin aldığı eğitim birbirinden farklıdır. Anestezi ve Ameliyathane teknikerleri hemşirelerin yaptığı işi yapamayacağı gibi ATT ve Paramedik gibi sağlık personeli de Ameliyathane de çalışamazlar. Kaldı ki bunların görev tanımları da birbirinden farklıdır. Yerel seçimlere çok az bir zaman kala Sayın Bakanın yapmış olduğu bu açıklamanın tamamen siyasi bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Zira böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde hem hizmet sunumunu hem de çalışanları olumsuz etkileyeceğini Sayın Bakanın bildiğini sanıyoruz. Anestezi ve Ameliyathane teknikerleri, aldıkları eğitim gereğince Ameliyathane dışında görev yapamaz, ATT ve Paramedikler de Acil Servis dışında çalışamazlar.

Sayın Bakan da çok iyi bilir ki bir mesleğin başka bir mesleğin ikamesi haline getirilmesi o mesleğin saygınlığını, kimliğini ve ruhunu yok eder. Bununla da kalmaz beraberinde başka olumsuzluklara da davetiye çıkarır: En başta çalışma barışını bozar. Meslek elemanının aldığı eğitim ve mesleki tecrübesi dikkate alınacak olursa söz konusu sağlık personelinin başka birimlerde çalıştırılması son derece sakıncalıdır. Belirtilen nedenlerle, Sayın Bakanın sözünü ettiği uygulamadan vazgeçilmesi gerekmektedir. Konunun muhataplarıyla; bunların dernek ve sendikalarıyla görüşme yapılarak ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekmektedir. Sağlık sistemine yararından çok zarar vereceğini düşündüğümüz bu açıklamayı kabul etmediğimizi, uygulanması halinde hukuki yollara başvuracağımızı ifade etmek istiyoruz.”