Hastanede Müdür Yardımcılarının Porno İzlediği İddiaları Hastanede Müdür Yardımcılarının Porno İzlediği İddiaları

Başak Demirtaş, yurt dışı ziyaretlerinde hasta olmadığı halde usulsüz rapor aldığı ve aile sağlığı merkezindeki doktorun da muayene etmeden rapor verdiği iddialarıyla yargılanmıştı. Her iki sanık, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak, bölge istinaf mahkemesi eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle mahkumiyet kararını bozdu.

İstinaf Mahkemesi’nin Kararı

İstinaf mahkemesi, toplum sağlığı merkezinde görevli Dr. Rezan Buğday’ın düzenlediği raporun tarihinin yazılı olduğu protokol defter kaydının ilgili kurumlardan temin edilerek bilirkişi incelemesi yapılmasını istedi. Ayrıca, iddialara karşı toplum sağlığı merkezindeki sekreterin duruşmada ifadesinin alınması gerektiğini belirtti.

Mahkemenin Yeniden Yargılama Kararı

Yeniden yargılama yapan ağır ceza mahkemesi, Başak Demirtaş’ın Türkçe öğretmenliği yaparken aldığı raporlarla yurt dışına çıktığı iddialarını inceledi. Demirtaş’ın Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten bir gün önce düzenlenen raporun gerçeğe aykırı olduğu iddia edildi. Ancak, protokol defterlerinin asıllarının bulunamaması ve delil yetersizliği nedeniyle, mahkeme her iki sanık hakkında da beraat kararı verdi.

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi

Mahkeme, sanıkların suçlarının kesin ve açık bir şekilde ispatlanamaması nedeniyle beraat etmeleri gerektiğini belirtti. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği, sanıklar hakkında yeterli delil elde edilemediği için beraat kararı verildi. Ayrıca, sanıkların kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden dolayı 29.800’er lira vekâlet ücreti ödenmesine karar verildi.