Bu karar, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda yer alan hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvurunun ardından geldi.

Hekim Birliği Eski Genel Başkanı Huzur Hakkı Paralarını ve Denetim Raporlarını Sordu! Hekim Birliği Eski Genel Başkanı Huzur Hakkı Paralarını ve Denetim Raporlarını Sordu!

İptal Kararının Gerekçesi

AYM, iptal kararının gerekçesinde, çalışanların maddi sebeplerden ötürü üye sayısı yüzde 2'nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceğini ve bunun "meşru görülemeyeceğini" belirtti. Kararda, "Üyelerinin menfaatlerini etkili bir şekilde savunan güçlü sendikaların ortaya çıkabilmesinin sendikalar arasında rekabetin sürmesine bağlı olduğu ortadadır." ifadesi yer aldı.

Sendika Üyeliğine Zorlama Eleştirisi

Mahkeme, toplu sözleşme ikramiyesinin sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine ödenmesini öngören düzenlemenin, çalışanları bu sendikalara üye olmaya zorladığını belirtti. Bu durumun, yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini engelleyici nitelik taşıdığı vurgulandı. Kararda, "Bu itibarla anayasal yönden objektif ve makul bir temele dayanmayan kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

Anayasa'nın 51. Maddesi ve Sendika Özgürlüğü

Anayasa'nın 51. maddesinde sendika hakkının güvence altına alındığına dikkat çekilen kararda, "dava konusu kuralın, toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı gözetildiğinde, kamu görevlilerini sendika üyesi olmaya dolaylı olarak zorlayıcı bir yönü bulunduğu, kuralın sendika özgürlüğünü de ihlal ettiği" ifade edildi.

Toplu Sözleşme İkramiyesinde Boşluk

AYM'nin iptal kararı sonrası, tüm sendikalara üye olan memurlar için "yüzde 2" ifadesinin yer aldığı fıkra iptal edildiği için yeni yasal düzenleme yapılana kadar kamu görevlileri 345 TL toplu sözleşme ikramiyesinden yoksun kaldı. Sendika üyesi kamu görevlileri, Memur-Sen’in ısrarı sonucu oluşan bu durum nedeniyle yaklaşık 345 TL daha az alacak.

Ezici Çoğunlukla İptal

Anayasa Mahkemesi, bu ayrımcı kuralı ezici bir çoğunlukla iptal etti. Toplantıya katılan 13 üyeden 12'si hükmün iptali yönünde oy kullandı.